Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Экзаменационные вопросы->Право->Ответы на экзаменационные вопросы — Конституционное право

Ответы на экзаменационные вопросы — Конституционное право

Вид работы: ответы на экзаменацинные вопросы

Дисциплина: конституционное право

Объем: 54 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: русский

 

Содержание

 1. Поняття та предмет конституційного права.
 2. Джерела конституційного права.
 3. Поняття, сутність та зміст конституції.
 4. Розробка, прийняття та зміна конституції.
 5. Види конституцій.
 6. Поняття правового статусу особи в правових системах зарубіжних країн.
 7. Інститут громадянства. Підстави та способи набуття і втрати громадянства.
 8. Українське громадянство: способи набуття та втрати.
 9. Правовий статус іноземних громадян, біпатридів, апатридів.
 10. Зміст основних прав і свобод людини і громадянина:
 11. Гарантії основних прав і свобод.
 12. Інститут омбудсмена.
 13. Конституційні обов’язки особи.
 14. Поняття і основні форми безпосередньої демократії.
 15. Пряма демократія.
 16. Представницька демократія.
 17. Поняття виборчого права.
 18. Принципи виборчого права.
 19. Організація виборчого процесу.
 20. Виборчі системи
 21. Виборче право України: реалії та перспективи.
 22. Значення референдуму.
 23. Правове визначення та ознаки держави.
 24. Поняття форми держави.
 25. Форма державного правління.
 26. Республіка: види.
 27. Монархія: основні види.
 28. Форма державного устрою
 29. Автономія: основні ознаки. Правовий статус Автономної Республіки Крим.
 30. Конфедерація: правова природа.
 31. Форма державно-правового режиму:
 32. Теорія розподілу влади.
 33. Поняття законодавчої влади.
 34. Місце парламенту в системі вищих органів державної влади.
 35. Структура парламенту.
 36. Компетенція парламенту.
 37. Порядок роботи парламенту.
 38. Законодавчий процес.
 39. Парламентський контроль.
 40. Правовий статус депутата.
 41. Структура, порядок діяльності та повноваження Верховної Ради України.
 42. Виконавча влада: прерогативи, органи.
 43. Конституційний статус глави держави.
 44. Повноваження президента.
 45. Уряд в системі вищих органів державної влади.
 46. Компетенція уряду.
 47. Місцеві органи виконавчої влади.
 48. Організація органів виконавчої влади в Україні.
 49. Поняття судової влади.
 50. Судові системи та види судів.
 51. Конституційний статус суддів.
 52. Органи конституційного контролю. Конституційний суд.
 53. Компетенція органів конституційного контролю.
 54. Організація органів судової влади в Україні.
 55. Загальна характеристика та системи місцевого самоврядування.
 56. Компетенція органів місцевого самоврядування.
 57. Організація місцевого самоврядування в Україні.
 58. Конституційна відповідальність: поняття та види

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать экзаменационные вопросы