Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Экономика (другое)->Контрольная работа — «Управління міжнародними інвестиційними проектами»

Контрольная работа — «Управління міжнародними інвестиційними проектами»

Вид работы: контрольная работа

Дисциплина: управління міжнародними інвестиційними проектами

Объем: 21 стр + додатки

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

1.Опис основної бізнес-ідеї інвестиційного проекту

2.Характеристика ПрАТ «Ліктрави»

3.Дослідження факторів успіху проекту

4.Оцінка інвестиційної привабивості

5.Аналіз конкурентів

6.Маркетинговий план

7.Виробничий план

8.Організаційний план

9. Основні фактори ризику проекту та страхування

10. Особливості взаємодії з іноземними партнерами

11.Оцінка економічної ефективності проекту

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Фрагмент работы 

Інвестиційний проект буде впроваджено на базі діючого підприємства-виробника - Приватного акцiонерного товариства "Лiктрави", яке знаходиться в м.Житомир (додаток А), та має всі потрібні ліцензії для провадження діяльності (додаток Б).

У 2012 роцi планується збiльшенняобсягiв виробництва, розширення ринкiв збуту, пошук потенцiйнихпартнерiв, пiдтримання високого технологiчногорiвня виробництва, належної якостiпродукцiї для збереження перспективи розвитку пiдприємства. У 2012 році планується вирiшити питання придбання обладнання для розширення технологiчних можливостей та потужностей по виробничих дiльницях. В 2012 роцi не планується впровадження високої технологiї та модернiзацiя основних фондiв.

З метою збільшення прибутку підприємства планується створити дилерську мережу по реалізації фіточаїв (в першу чергу) та іншої продукції в Росії . На базі діючої клієнтської бази буде створено дилерську мережу в Росії, зокрема в м.Курськ  та в м.Новоросійськ. Срок реалізації проекту – 5 років.

Для забезпечення безперебійного постачання продукції дилерам планується:

- придбати додатково виробничу лінію;

- створити додаткові робочі місця.

З метою покращення конкурентоздатності продукції підприємства на ринку Росії планується:

- покращити зовнішній вигляд фіточаїів (дизайн упакування);

- проведення  PR-кампанії в Росії.

Транспортування товару дилерам буде здійснено наступним чином:

- до м.Курськ – залізничним транспортом;

- до м.Новоросійськ – залізничним транспортом (до порта в м.Бердянськ) та морським транспортом з порта м.Бердянська до м.Новоросійська.

Запропоновані заходи повинні стати базою для успішного формування дилерської мережі в Росії, і, як результат – збільшення прибутку підприємства за рахунок розширення обсягів збуту продукції існуючим оптовим клієнтам в м.Курськ та в м.Новоросійськ.

Виходячи з вищенаведеного, перед правлiнням стоїть задача в пiдвищеннi конкурентноздатностi продукцiї підприємства за рахунок розширення обсягiв виробництва, перегляд маркетингової та комерцiйної полiтик, випуск нових видiв продукцiї. Перспективнi плани розвитку підприємства полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Інформація про ПрАт «Ліктрави» - Режим доступу: http://liktravy.com.ua
  2. Буров В. та ін Бізнес-план фірми. Теорія і практика. - М.: Инфра-М, 2006, 192 с.
  3. Ванхорн Д., Вахович Д. Основи фінансового менеджменту. - М.: Вільямс, 2006, 1232 с.
  4. Інформація про фірму «Целебные травы Ольхона» - Режим доступу: http://molotok.ru
  5. Інформація про фірму «Сибирские травы» - Режим доступу: http://syktyvkar.olx.ru
  6. Молібог Т.А., Молібог Ю.І. Комплексний економічний аналіз фінансово-господарської діяльності організації. - М.: Владос, 2005, 383с.
  7. Технологія виготовлення фіточаю – Режим доступу: http://www.finmir.com.ua

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать контрольную