Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Экономика предприятия->Научная статья — «Обгрунтування бізнес-моделей підприємства»

Научная статья — «Обгрунтування бізнес-моделей підприємства»

Вид работы: научная статья

Дисциплина: Экономика предприятия 

Тема: Обгрунтування бізнес-моделей підприємства

Объем: 11 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Фрагмент работы 

Важливими ознаками сучасного господарського середовища є загострення конкуренції між національними та іноземними виробниками; поява нових видів ризиків у підприємницькій діяльності, які мають не лише економічну, а й соціальну та політичну природу; періодичні коливання фінансових ринків, що змінюють швидкість і напрями руху капіталу. В таких мінливих умовах особливо актуальним є забезпечення ефективного функціонування господарюючих суб’єктів, підтвердженням якого є збільшення ринкової вартості підприємства, що стає можливим завдяки формуванню його конкурентоспроможної моделі бізнесу.

Проблема дослідження та обґрунтування бізнес-моделей сучасних підприємств стала суцільно актуальною в напружених умовах середовища господарювання.

Ознаками сучасного господарського середовища є загострення конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках; поява нових видів ризиків у підприємницькій діяльності, що обумовлюється як соціально-економічними перетвореннями, так і політичними змінами; періодичні коливання фінансових ринків, які змінюють швидкість і виявляють нові напрями руху капіталу як між галузями, так і окремими підприємствами. В таких умовах особливої актуальності набувають питання розробки та реалізації бізнес-моделі, що здатна забезпечити ефективне функціонування суб’єктів господарювання на принципах неперервності та постійного розвитку [5, c. 32].

Все це потребує для підприємства пошуку ефективної бізнес-моделі, яка запоруки ефективності діяльності на високо конкурентному ринку.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф, Пер. с англ. – М. : Экономика, 2009. – 579 с.
  2. Асоціація кондитерів України // Офіційний сайт Асоціації кондитерів України [Електронний ресурс].  –  Режим доступу : http://ukrkondprom.com.ua/
  3. Державна служба статистики України // Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс].  –  Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/
  4. Жилінська Л. О. Стратегічне планування в системі управління промисловим підприємством / Л. О. Жилінська // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2011. – № 2. – С. 101-104.
  5. Мізюк Б. М. Особливості стратегічного управління підприємствами / Б. М. Мізюк // Фінанси підприємств. – 2012. – № 12. – С. 31-36.
  6. Огляд кондитерського ринку за 2012 рік // Національне рейтингове агентство «Рюрік» [Електронний ресурс].  –  Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/Confect_2012_review.pdf
  7. Пастухова В. В. Аналіз систем стратегічного управління підприємством: методологічний аспект / В. В. Пастухова // Фінанси України. – 2012. – № 10. – С. 69–74.
  8. Ридинг К. Стратегическое бизнес-планирование : Динамическая система повышения эффективности и обеспечения конкурентного преимущества / К. Ридинг, Пер. с англ. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2010. – 377 с. 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать контрольную