Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Прочее->Индивидуальная работа — Аналіз особливостей митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі між Україною та Іспанією

Индивидуальная работа — Аналіз особливостей митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі між Україною та Іспанією

Вид работы: индивидуальная работа

Дисциплина: Митно-тарифне регулювання

Тема: Аналіз особливостей митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі між Україною та Іспанією

(Анализ особенностей таможенно-тарифного регулирования внешней торговли между Украиной и Испанией)

Объем: 26 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

 

Вступ

1. Засадні положення формування зовнішньоекономічної діяльності та  митної політики у Іспанії протягом 2009 -2011 рр

2. Двосторонні торговельні Угоди між Україною та Іспанією, спільна участь  в інтеграційних угрупуваннях тощо

3. Особливості застосування митного режиму за національним  законодавством двох країн у торгівлі між країнами при переміщенні  обраного товару - маслини

4. Практика та інструменти митно-тарифного регулювання відносно  імпорту маслин між резидентами двох країн

4.1. Митний тариф країни

4.2. Митні збори

4.3. Митні платежі

4.4. Митні процедури

5. Інструменти нетарифного регулювання імпорту маслин

6. Характеристика системи митного оформлення та митного контролю  при переміщенні товару через кордон

7. Аналіз сприятливості умов митно-тарифного регулювання  процесу інтенсифікації зовнішньої торгівлі України

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Митний кодекс України. К.: Скіф, 2006. - 147с.
 2. Єгоров О.Б. Митна економіка (Україна-СОТ-ЄС): Посібник.- Одеса: ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. - 223 с.
 3. Пашко П.В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації) / Монографія. - Оде­са: АТ „ПЛАСКЕ", 2009. - 623 с.
 4. Павлов А.П. Торгівельна і митна справа в Києві у ІХ-ХІХ ст. / Павлов А.П., Гальський К.Є. - К.: Вид. „ЛАТ&К", 2008. - 407 с.
 5. Основи митної справи в Україні: підручник / за ред. П.В.Пашка. - К.: Знання, 2004. - 732 с.
 6. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 05 лютого 1992 року № 2097-ХІІ // Відомості Вер­ховної Ради України. - 1992. - N 19. - Ст.259;
 7. Про Митний тариф України: Закон України від 05 квітня 2001 року №2371-ІІІ //Відомості Верхо­вної Ради. - 2001. - N 24. - Ст.125;
  • Про Єдиний митний тариф України: Декрет Кабінету Міністрів України від 11 лютого 1993 року №4-93 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - N 12. - Ст.107;
  • Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі: Закон України від 10 квітня 2008 року № 250-УІ // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - N 23. - Ст. 213.
  • Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: Монографія. - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. - 543 с.
  • Войцещук А.Д. Тарифное и нетарифное регулирование международной торговли как инстру­мент внешнеторговой политики // Вісник Технологічного університету Поділля. - 1997. - № 2. - С. 103-106.
  • Деркач Л.В. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра / Л. Деркач. - Київ: Державна митна служба України, 2000. - 510 с.
  • Терещенко С.С., Галько С.В. Генеральна угода з тарифів і торгівлі у контексті визначення мит­ної вартості // Вісник КНТЕУ. - №6. - 2009. - С.21-30.
  • Хаджинов І.В. Зовнішньоекономічна стратегія України в контексті її інтеграції до європейської економічної системи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук: спец. 08.05.01 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2004.
  • Офіційний веб-сайт Державної митної служби України. – [Електронний ресурс] / Режим доступу з екрану www.customs.gov.ua

 

 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать контрольную