Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Прочее->Контрольная работа — «Планування сім’ї: соціально політичний й ідеологічний аспекти»

Контрольная работа — «Планування сім’ї: соціально політичний й ідеологічний аспекти»

Вид работы: контрольная работа

Дисциплина: демография

Тема: Планування сім’ї: соціально політичний й ідеологічний аспекти

(Планирование семьи: социально политический и идеологический аспекты)

Объем: 14 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Планування сім'ї як соціокультурний феномен

2. Соціально-економічні аспекти планування сім'ї

3. Морально-етичні проблеми планування сім'ї

4. Державна стратегія планування сім'ї

Висновки

 

Введение 

Важливоюпередумовоюекономічного, інтелектуального, політичногорозвитку будьякоїкраїни є демографічний фактор як самостійнаскладова фундаменту, на якомутримаєтьсясуспільство, елементкореневоїсистеми, що живить усе суспільне дерево. Вінвідображає в собі взаємозв’язок темпів та пропорцій суспільного розвитку з кількіснимита якісними характеристиками населення (йогочисельністю, статевовіковою, сімейноюструктурами, а також з динамікоюнароджуваності, смертності, міграцій, станом здоров’я, розселенням, професійноосвітньою структурою тощо).Населення є суб’єктомсуспільногорозвитку, носіємусіхсоціальнихвідносин і відтворюється на розширенійчизвуженійоснові.

Стабільністьдержави, розвитоксуспільствазалежатьвідекономічного, соціального, фізичного та духовного здоров’ясім’ї. Становищесім’ї, в свою чергу, залежитьвідставленнядержави до її проблем, інтересів і потреб.

Соціально економічні, політичні, культурні трансформації, що розпочалися в нашій країні з1991 року, суттєво позначилися на функціонуванні інституту сім’ї. В останні роки особливоїактуальності серед науковців та практиків на бувають питання пов’язані із трансформаційними процесами, що відбуваються у структурі сім’ї, загостренням демографічних проблем,збільшенням відсотку жінок серед економічноактивного населення тощо. Формування нової національної стратегії, спрямованої на розвиток людського потенціалу, в поєднанні з несприятливими тенденціями демографічного  відтворення населення України зумовлюють актуальність демографічних досліджень. 

 

Список використаної літератури

 1. Антонов А.И. Микросоциология семьи. М., 1998. – 368с.
 2. Борисов В. А. Демография. Учебник для вузов. 4-е издание. М.: nota bene , 2004. — 344 с
 3. Ільчук Л.І. Концепція демографічного розвитку України на 2005-2015 Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_
 4. Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок // Законодавство України про сім’ю. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 141–143.
 5. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» // Вісник Верховної Ради України. – 1993. – № 5. – С. 22–23.
 6. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» // ВВР України. – 2000. – № 35. – С. 290–294.
 7. Національна програма планування сім’ї //Законодавство України про сім’ю. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 150–159..
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Національну програму планування сім’ї» : від 19.09.1995 р., № 736.
 9. Програма «Українська родина» // Нормативно правове забезпечення діяльності центрів ССМ. – К., 2003. – Т. 1. – С. 114–120.
 10. Пирожков  С. І., Демографічний фактор  у глобальній стратегії розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://194.44.242.245:8080/bitstream/handle/123456789/11854/01 Pirojkov.pdf?sequence=1
 11. Прибиткова І.М. Основи демографії: Посібник для студ. гуманітарних і суспільних фак. вузів. — К.: АртЕк, 1995. — 256с

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать контрольную