Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Прочее->Контрольная работа — «Теорії молоді: історико-социологічний аналіз»

Контрольная работа — «Теорії молоді: історико-социологічний аналіз»

Вид работы: контрольная работа

Дисциплина: социология молодежи

Тема: Теорії молоді: історико-социологічний аналіз

(Теории молодежи: историко-социологичний анализ)

Объем: 24 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Молодь як суб’єкт соціальних відносин

2. Теорії молоді

2.1. Психологічний і антропологічний підхід в теорії молоді

2.2. Молодь як феномен культури

2.3. Структурно-функціональний підхід

2.4. Молодь як об'єкт і суб'єкт процесу спадкоємності поколінь

Висновки

Список використаних джерел

 

Вступ 

Розвиток теорій молоді відбувається нерівномірно, причини тому знаходяться у загальнонауковому полі. Власне, про теоретичні знанні в будь-якій сфері говорити як про такі, що розвиваються рівномірно, неможливо, а особливо у сфері суспільних відносин. Завжди є підйоми і спади, пожвавлення наукової активності та періоди неуваги, забуття і втрати інтересу. Питання полягає в тому, що ж саме породжує сплески теоретичної активності. Стосовно молодіжної проблематики вже можна вважати усталеним, що теорія йде стрибками, які з невеликим запізненням слідують за сплесками в молодіжному русі та молодежній політиці. Це свого роду відповідь на напруження, що виникає у суспільстві, причому, мабуть, не настільки важливо, наскільки така напруженість негативна: вона може бути реакцією і на позитивні суспільні зміни, яке пов'язуються з молоддю, - те, що в теорії було названо ювентізацією. Але така ситуативна залежність теорії від активності молоді та з приводу молоді не може не відкладати відбиток на суспільній свідомості і на самі теорії молоді.Природно в цьому зв'язку почати спробу відшарувати ситуативні впливи від гіпотетичного ядра єдиної теорії молоді, яка складалася історично протягом тривалого часу. В цьому напрямку весь час робляться кроки дослідниками молоді, але в кінцевому рахунку від універсального для всіх розуміння молоді, її властивостей та шляхів розвитку наука на теперішній час так само далека, як перші теоретики молоді 20-х років ХХ ст.

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Ильинский И. М. Молодежь в контексте глобальных процессов развития мирового сообщества // Молодежь и общество на рубеже веков. М.: Голос — 1999. — С. 39.
  2. Кузнецов В.Н. Социология молодежи Учебник / Под ред. д-ра социол. наук, проф., чл. -корр. РАН В. Н. Кузнецова. — М.: Гардарики, 2005. — 335 с.
  3. Луков В.А. Концепция курса «Мировая культура»: Тезаурологический подход // Пед. образование. М.: Прометей. —  1992. —  С. 8–14.
  4. Луков В.А.Теории молодежи: пути развития. // Гуманитарные науки: теорія и методология. — 2007. — №4. — С. 87-98.
  5. Манько Ю.В., Оганян К.М. Социология молодежи. //Учебное пособие. СПб.: ИД Петрополис. — 2008. — 316 с.
  6. Социология молодежи: Учебник / Под ред. проф. В.Т.Лисовского.—СПб: Изд-во С.-Петербургского университета. — 1996. — 460 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать контрольную