Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Прочее->Контрольная работа — «Національне питання в програмі партії Кадетів та Октябристів»

Контрольная работа — «Національне питання в програмі партії Кадетів та Октябристів»

Вид работы: контрольная работа

Дисциплина: Національна політика в Російській імперії та СРСР

Тема: Національне питання в програмі партії Кадетів та Октябристів

(Национальный вопрос в программе партии Кадетов и Октябристов)

Объем: 12 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Конституційно-демократична партія народної свободи та її політична програма

2. «Союз 17 жовтня» та його політична програма

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ 

Росія історично склалася як багатонаціональна держава, в якій національні стосунки є складовою частиною суспільного розвитку, економічного та духовного життя суспільства. Тому недивно, що з моменту появи в країні перших політичних партій це питання стало для них найважливішим, знаходячи віддзеркалення перш за все в програмних документах. Далеко не всі партії Росії змогли ввести в життя положення своїх програм. Одними з тих, кому представився такий шанс, стали «Конституційно-демократична партія Народної свободи» (або кадети) і «Союз 17 жовтня» (або октябристи) [8].

У жовтні 1905 р. була створена «Конституційно-демократична партія народної свободи», одним з лідерів якої став П.Н. Мілюков. У листопаді 1905 р. був утворений «Союз 17 жовтня». Лідером цієї партії став А.І. Гучков. Обидві партії покликали народ припинити революційну боротьбу і взяти участь у виборах у Державну думу. При цьому октябристи відкрито перейшли на сторону уряду, тоді як кадети претендували на роль опозиції, висуваючи радикальніші вимоги. Обидві партії були двома полюсом російського ліберального руху - прозахідницького і помірно-консервативного. При цьому основним методом модернізації Росії ті та інші визнавали тільки її реформування «зверху».

Кінець XIX - початок XX ст. - це був час, коли визріли і знайшли виразні контури кризові явища, що зумовили падіння самодержавства. У числі передумов краху Російської імперії було зростання національних рухів і криза національної політики царської влади.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Бельская И.В. Национальный вопрос в Государственной думе Российской империи, 1906-1917 гг.: Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / И.В. Бельская. – М., 2001. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/natsionalnyi-vopros-v-gosudarstvennoi-dume-rossiiskoi-imperii-1906-1917-gg
  2. Горякина B.C. Партия кадетов и национальный вопрос в период буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. / В.С. Горякина // Непролетарские партии России в годы буржуазно-демократических революций и в период назревания социалистической революции. - М., 1992. - С. 137-145.
  3. Копченова И.В. Национальный вопрос в России / И.В. Копченова - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/KopNazioR.htm
  4. Кувшинов В.А. Программа «Союза 17 октября» / В.А. Кувшинов // Кентавр. - 1994. - № 5. - С. 124-132.
  5. Кудинова Н.Т. История России 1Х-ХХ веков: Учебное пособие для студентов-иностранцев технических вузов / Н.Т. Кудинова. - Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2003. – 104 с.
  6. Политические партии России: история и современность./ Под ред. проф. А.И. Зевелева, проф. Ю.П. Свириденко, проф. В.В. Шелохаева. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. – 631 с.
  7. Рыбаков С.В. Вторая половина XIX-XX вв. Курс лекций. Ч. IІ. / Под ред. академика Б.В. Личмана. – Екатеринбург: Уральский гос. тех. ун-т, 1995. – 352 с.
  8. Сотова О.А. Национальная политика кадетов в составе белогвардейских правительств в период гражданской войны в России: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / О.А. Сотова. - М., 2002. - 217 с. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/natsionalnaya-politika-kadetov-v-sostave-belogvardeiskikh-pravitelstv-v-period-grazhdanskoi-

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать контрольную