Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Прочее->Контрольная работа — «Обґрунтування типу ОСУ відділу»

Контрольная работа — «Обґрунтування типу ОСУ відділу»

Вид работы: контрольная работа

Дисциплина: Теорія організацій

Тема: Обґрунтування типу ОСУ відділу

Объем: 8 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание 

1. Обґрунтування типу ОСУ відділу.

2. Розрахунок штатної чисельності відділу.

3. Розрахунок можливої кількості начальників бюро та спеціалістів першої категорії.

4. Формування підрозділів відділу.

 

Список литературы

  1. Граждан ВД. Теория управлення: Учеб. пособие. – М.: Гардарика, 2006. – 416 с.
  2. Миронов М.Г., Жданова Т.С. Теория организаций. – М.: Юрайт-Издат, 2005. – 159 с.
  3. Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навч.-метод. комплекс. – Т.: Екон. думка, 2007. – 84 с.
  4. Осовська Г.В., Осовський О А. Менеджмент організацій: Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 680 с.
  5. Парахина В.Н., Федоренко Т.М. Теория организаций: Учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2006. – 296 с.
  6. Подлесных В.И. Теория организаций: Учебник. – СПб.: Изд. дом "Бизнес-пресса", 2006. – 336с.
  7. Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Теория организаций: Учеб. пособие. – М.: Изд-во " Экзамен", 2002. – 320 с.
  8. Смирнов ЗА. Теория организаций. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 248 с.
  9. Туровец О.Г., Родионова В.Н. Теория организаций: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 128 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать контрольную