Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Маркетинг и реклама->Контрольная работа — «Пояснити, чому фірми продають багато товарів, і з’ясувати поняття «предметно-виробнича спеціалізація» та «асортимент виробів»»

Контрольная работа — «Пояснити, чому фірми продають багато товарів, і з’ясувати поняття «предметно-виробнича спеціалізація» та «асортимент виробів»»

Вид работы: контрольная работа

Дисциплина: маркетинг

Тема: Пояснити, чому фірми продають багато товарів, і з’ясувати поняття «предметно-виробнича спеціалізація» та «асортимент виробів»

(Объяснить, почему фирмы продают много товаров, и выяснить понятие «предметно-производственная специализация» и «ассортимент изделий»)

Объем: 17 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Погорєлов К.М. Маркетинг: Підручник. - К., 2000.
  2. Буряк П. Маркетинг: Навчальний посібник/ Петро Буряк, Борис Карпінський, Яніна Карпова,; М-во освіти і науки України, Львівська держ. фінансова акад.. - К.: ВД "Професіонал, 2005. - 318 с.
  3. Гірченко Т. Маркетинг: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Тетяна Гірченко, Олена Дубовик,; Мін-во освіти і науки України, Національний банк України, Львівський банківський ін-т. - К.: ІНКОС: Центр навчальної літератури, 2007. - 254 с.
  4. Крамаренко В. І. Маркетинг: Навчальний посібник/ В. І. Крамаренко, Б. І. Холод та ін.. - К.: ЦУЛ, 2003. - 257 с.
  5. Маркетинг у прикладах і завданнях: Навч. посібник / За ред. С. М. Ілляшенка. - Суми: Університетська книга, 2006. - 399 с.
  6. Маслова Т. Маркетинг. /Татьяна Маслова, Светлана Божук, Ла-риса Ковалик,; Ред. В. Усманов. - СПб.: Питер; М.; Харьков; Минск, 2001. - 128 с.
  7. Котлер Ф. К73 Маркетинг менеджмент. Екс прес-курс. 2-е видавництво / Пер. з англ. під ред. С. Р. Бо-жук. -- Спб.: Пітер, 2006. -- 464 з: мул. -- (Серія «Діловий бестселер»).
  8. Старостіна А. Маркетинг: Навчальний посібник/ Алла Старостіна, Дмитро Черваньов, Олександр Зозульов,. - К.: Знання-Прес, 2002. - 192 с.
  9. Щербань В. Маркетинг: Навчальний посібник/ В. Щербань,; М-во освіти і науки України, Черкаська академія менеджменту. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 202 с.
  10. Хершген Х. Маркетинг: основи професійного успіху: Підручник для вузів: Пер. з йому. - М.: ІНФРА- М, 2000.- 334с

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать контрольную