Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Психология и педагогика->Контрольная работа — «Динаміка особистісних рис професіонала в умовах ризикової діяльності»

Контрольная работа — «Динаміка особистісних рис професіонала в умовах ризикової діяльності»

Вид работы: контрольная работа

Дисциплина: Психологія професійного ризику

Тема: Динаміка особистісних рис професіонала в умовах ризикової діяльності

(Динамика личностных черт профессионала в условиях рисковой деятельности)

Объем: 23 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Поняття динаміки особистісних рис професіонала. Позитивна динаміка особистісного розвитку в умовах ризикової діяльності

2. Негативна динаміка особистісних рис професіонала в умовах ризикової діяльності

3. Психокорекційні заходи надання психологічної допомоги особистості, що перебувала в умовах ризикової діяльності

Висновки

 

Вступление 

Кінець XX – початок XXI століття, дотримуючись законів історичного розвитку, привнесли багато змін в суспільне життя нашої країни. Ці зміни обумовлені розвитком економіки, оборонних технологій, зрушеннями у науці, культурі, техніці тощо. Але окрім досягнень та вдосконалень, нові часи несуть й нові проблеми, що пов’язані з негативним впливом на психіку людини ризикових та екстремальних умов окремих видів професійної діяльності (військової, медичної рятувальної служб, авто- та водного транспорту, будівництва, нафто-газо-промисловості, геології тощо).

Однією з таких проблем, що потребує свого вирішення, є пошук шляхів подолання негативних наслідків перебування людини під впливом екстремальних умов специфічної професійної діяльності. Робота в екстремальних умовах вимагає наявності у людини певного типу структури особистості та професійних якостей, а саме: сильного типу нервової системи, стресостійкості, емоційної врівноваженості.

Важливим аспектом діяльності фахівця в умовах ризикової діяльності є забезпечення єдності професійного та особистісного розвитку, що забезпечує позитивну динаміку особистісних рис.

Оскільки особистість – головна цінність суспільства і водночас кінцевий результат професійного становлення, дуже важливим і необхідним є врахування своєрідності і неповторності кожної особистості та активне включення особистості у процес професійного становлення в умовах ризикової діяльності.

Метою нашого дослідження є аналіз специфіки динаміки особистісних рис професіонала в умовах ризикової діяльності.

 

Список використаної літератури

 1. Артюхова Т.Ю. Психологические механизмы коррекции состояния тревожности личности. – Новосибирск: Новосиб. Гос. пед. ун-т, 2000. – С. 20-22.
 2. Артюшин Л.М., Мосов С.П., Охременко О.Р. Праця в особливих умовах. – К., 2004. – 94 с.
 3. Вольперт И.Е. Имаготерапия как метод реабилитации при неврозах и психических заболеваниях. К вопросу о теоретических основаниях эмаготерапии // Вести психотерапии. – 2000. – № 7. – С. 141-168.
 4. Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и свойства нервной системы. – М.: Наука, 1970. – 271 с.
 5. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. – М.: РАУ, 1993. – 32 с.
 6. Климов Е.А. Психология профессионала: избранные психологические труды. – М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 400 с.
 7. Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. – М.: Политиздат, 1989. – 304 с.
 8. Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М.: Сфера, 2000. – 508 с.
 9. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности // Под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1991. – 296 с.
 10. Пуховский Н.Н. Психопатологические последствия чрезвычайных ситуаций. – М.: Эксмо, 2000. – 285 с.
 11. Човдырова Г.С. О некоторых клинических вариантах посттравматического стрессового расстройства у сотрудников органов внутренних дел // Пограничная психиатрия: Сб. науч. трудов Гос. науч. центр соц. и суд. психиатрии. – М., 2001. – С. 157-165.
 12. Юнацкевич П.И., Кулганов В.А. Как выйти из невроза. Практические советы психолога. – СПб.: Атон, 2000. – 286 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать контрольную