Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Учет и аудит->Индивидуальная работа — Индивидуальное задание на основе данных страховой компании ИНГО Украина

Индивидуальная работа — Индивидуальное задание на основе данных страховой компании ИНГО Украина

Вид работы: индивидуальная работа

Дисциплина: Облік і звітність у страхових організаціях

Тема:  Индивидуальное задание на основе данных страховой компании ИНГО Украина

(Індивідуальне завдання на основі даних страхової компанії ІНГО Україна)

Объем: 23 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

1. Постановка бухгалтерського обліку та порядок формування фінансової та спеціалізованої звітності у страховій компанії АСК «ІНГО Україна»

2. Документальне оформлення та відображення в обліку страхових виплат за договором цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

3.Порядок формування фінансової звітності

4. Платоспроможність страховика

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  ЗАКОН УКРАЇНИ «Про страхування» / Законом України від 4 жовтня 2001 року N 2745-III цей Закон викладено у новій редакції (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 23 грудня 2004 року N 2288 - IV)

2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 6 лютого 2003 року N 485-IV)

3. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів «від 1 липня 2004 року N 1961-IV

4. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования. — М., 1997 .39. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории  статистики: Учебное пособие. – Москва: Финансы и статистика, 2000.

5. Євтух О.Т. Іпотека – механізм ефективного використання ресурсів – Луцьк, «Волинська обласна друкарня», 2001, 305 с.

6. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.- К.: МАУП,2011

7. Мертенс А.В. Инвестиции : Курс лекций по современной финансовой теории. – К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997, 416 с.

8. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2005 року // Статистичний бюлетень Держфінпослуг України, 2006 рік

9. WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA – Законодавча-довідкова система

10. HTTP://forINSURER.com - Онлайновая библиотека «Страхование в Украине»

11. www.ingo.ua – офіційний сайт АСК «ІНГО Україна»

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать контрольную