Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Международная экономика->Контрольная работа — «Оцінка конкурентоспроможності підприємства (на прикладі Nemiroff)»

Контрольная работа — «Оцінка конкурентоспроможності підприємства (на прикладі Nemiroff)»

Вид работы: контрольная работа

Дисциплина: управління міжнародною конкурентоспроможністю

Тема: Оцінка конкурентоспроможності підприємства (на прикладі Nemiroff)

(Оценка конкурентоспособности предприятия (на примере Nemiroff))

Объем: 31 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

А. Оцінити міжнародну конкурентоспроможність продукції (послуг) підприємства

Б. Охарактеризувати конкурентне середовище підприємства чи організації

В. Проаналізувати конкурентні переваги підприємства чи організації

Г. Охарактеризувати конкурентні стратегії підприємства і організації на міжнародних ринках

Д. Охарактеризувати систему управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства чи організації

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Азарян Е.М. Международный маркетинг. Киев: ИСМО МО Украины, НВФ «Студцентр», 1998.- 200 с.
  2. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – С.-Пб.: «Питер», 2001
  3. Герасимчук В. Г.Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1994.
  4. 7 Диденко Н.И., Самохвалов В.В. Основы международного маркетинга. – С.-Пб.: «Политехника», 2000
  5. Международный маркетинг/ Под ред. проф. Г.А. Васильева. – М.: ЮНИТИ, 1999
  6. Моисеева Н.К. Международный маркетинг: Учебное пособие.-М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.- 320с.: ил.
  7. Сухарський В.С., Сухарський В.В., Охота В.І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: теорія, методологія, практика. Навчальний посібник (курс лекцій).- Тернопіль: Астон, 2005.- 464с
  8. Томпсон А.А., Стрикленд А.А.: Стратегический менеджмент – М.: «банки и биржи», «ЮНИТИ», 1998 – 516 с
  9. Фатхутдинов Р.А.: Стратегический менеджмент – М.: «Дело», 2001 – 448 с.

10. Черенков В. Международный маркетинг: Учебное пособие.- СПб.: О-во «Знание», 1998.- 400с

11. www.nemiroff.ua -  Офіційний сайт компанії Nemiroff

12. www.rbcdaily.ru – RBC Daily – ежедневная аналитическая газета

13. www.vodka.com.ua – Сайт українських лікеро-горілчаних компаній

14. www.naacnt.ru – сайт Национальной Алкогольной Ассоциации

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать контрольную