Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Международная экономика->Контрольная работа — «Основи зовнішньоекономічної діяльності»

Контрольная работа — «Основи зовнішньоекономічної діяльності»

Вид работы: контрольная работа

Дисциплина: Основи зовнішньоекономічної діяльності

Объем: 25 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

1. Організація і діяльність міжнародних товарних бірж

1.1. Товарні біржі: класифікація і функції

1.2. Аналіз розвитку товарних бірж (на прикладі бірж Liffe та  ICE Futures U.S., товар кава)

1.3. Аналіз місця товарних бірж в глобальній торговельній системі

Задача

Висновки

Список літератури

Додаток

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Бендарчук М.М., Полікарпов І.С. Біржові товари. – Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – 279 с.
 2. Гайдуцький П.І. Біржова торгівля – основа ринку [Текст]: Навч. посіб. / П.І. Гайдуцький. – К. : УСФА, 2009. – 34 с.
 3. Корніюк О. Біржова торгівля: нові пріоритети [Текст] / О. Корніюк // Бухгалтерія. – 2011. – № 39. – С. 91-92.
 4. Маневич В. Функции товарной биржи и основные направления биржевой политики в условиях перехода к рынку / Вопросы экономики, 2010. – № 10.
 5. Солодкий М.О. Біржовий ринок. [Текст]: Навч. посіб. / М.О. Солодкий. – К. : Джерела­М, 2008. – 358 с.
 6. Сохацька О.М. Біржова справа: [підручник]. – [2-ге вид. змін. і допов.] / Сохацька О. М. –Тернопіль : Карт-бланш; К. : Кондор, 2008. – С.346.
 7. Циганов О. Р. Закордонний досвід державного регулювання діяльності товарних бірж та напрями його використання в Україні / О. Р. Циганов, С. М. Повний. – Менеджер. – 2011. – № 4(30). С.119–124.
 8. Annual reports of 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.futuresindustry.org/fi-magazine-home.asp.
 9. Bear J.B., Saxon O.Y. Commodity Exchanges and Futures Trading. – N.V., 2009. – P. 203-204.
 10. Connor John M., William A. Schiek. Food processing: an industrial powerhouse in transition. Wiley, 2007. – P. 7-10.
 11. Telser L.G. Why there are Organized Futures Markets // Journal of law and Economics. – 2010. – P. 24-28.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать контрольную