Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Экономика предприятия->Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»

Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»

Вид работы: диплом специалиста

Дисциплина: экономика предприятия

Тема: Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)

(Прибыль предприятия и пути ее повышения (ООО «ГрандВестКомпани»))

Объем: 114 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи сутності прибутку підприємства

1.1 Економічна сутність прибутку підприємства

1.2 Функції, класифікація, формування та розподіл прибутку

1.3 Правові засади управління прибутком підприємства

Висновки до розділу 1

Розділ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ООО"ГрандВестКомпани"

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2.1 Основні напрямки та результати діяльності

2.2. Розрахунок основних показників, які характеризують фінансовий стан підприємства

2.2.1.Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу

2.2.2. Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства

2.2.3. Аналіз показників ліквідності та фінансової стійкості підприємства

2.2.4. Аналіз показників рентабельності діяльності ТОВ " ГрандВестКомпани "

2.2.5. Аналіз показників ефективності використання основних фондів

2.2.6. Показники використання персоналу

2.2.8 Аналіз імовірності банкрутства на підставі різних моделей прогнозування

2.3. Аналіз прибутку ТОВ " ГрандВестКомпани "

Висновок до розділу 2

РОЗДІЛ 3 ЗАХОДИ, ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА  ТОВ " ГрандВестКомпани"

1.1. Шляхи покращення фінансово-економічного стану підприємства

1.2. Розрахунок собівартості виробництва цеглі на новому обладнанні

1.3. Вдасконалення контролю за дебіторською заборгованістю

1.4. Втілення та удосконалення сучасних заходів контролінгу

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Методологія викладання теми "Прибуток підприємства та шляхи його підвищення" в курсі економіка підприємства"

4.1 Роль теми "Прибуток підприємства та шляхи його підвищення" в курсі економіка підприємства" в навчальному процесі

4.2 Розробка лекцій з теми “Прибуток підприємства ” та проведення практичних занять

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике на ЗАО «НоваМоторс»»

Заказать дипломную работу