Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Прочее->Диплом — «Исследование радиационного фона Днепропетровской области»

Диплом — «Исследование радиационного фона Днепропетровской области»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: экология

Тема: Исследование радиационного фона Днепропетровской области

(Дослідження радіаційного фону Дніпропетровської області)

Объем: 73 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА РОБОТИ

1.1 Характеристика Дніпропетровської області

1.1.1 Фізико – географічні характеристики області

1.1.2 Геологічні умови території Дніпропетровської області

1.1.3 Корисні копалини в Дніпропетровській області

1.1.4 Промисловість Дніпропетровської області

1.1.5 Особливості розташування населення Дніпропетровської області

1.2 Вплив радіації на живі організми, види та одиниці виміру

1.3 Аналіз радіаційного фону Дніпропетровської області

1.4 Прилади для вимірювання радіаційного фону

1.4.1 Загальні відомості про дозиметри

1.4.2 Дозиметр-радіометр МКС-05 "ТЕРРА-П"

1.4.3 Радіометр РКС-01 "СТОРА"

1.4.4 Годинник для індикації гамма-випромінювання СИГ-РМ1208

1.4.5 Радіометр бета-гама випромінювання РКС-20.03 "Прип'ять"

1.4.6 Прилад радіаційної розвідки ДП-5

2 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА РОБОТИ

2.1 Території Дніпропетровської області,що повинні бути досліджені

2.1.1 Загальна характеристика забруднюючих об’єктів

2.1.2 Радіаційне забруднення в результаті діяльності виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" (ПХЗ) м. Дніпродзержинська

2.1.3 Радіаційне забруднення в результаті діяльності Східного гірничозбагачувального комбінат

2.2 Методика вимірювання радіаційного фону

2.3 Результати вимірів іонізуючих випромінювань від будівельних і оздоблювальних матеріалів будинків у м. Дніпропетровську

3 ОХОРОНА ПРАЦІ В ПРИМІЩЕННІ ЛАБОРАТОРІЇ

3.1 Загальна характеристика системи охорони праці на підприємстві

3.2  Характеристика об'єкта дослідження

3.3 Аналіз небезпечних та шкідливих факторів, що впливають на людину у приміщенні

3.4 Заходи з охорони праці в лабораторії

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК А Співвідношення між одиницями СІ і несистемними одиницями активності і характеристик поля випромінювання

ДОДАТОК Б Максимальний рівень значення експозиційної дози мкР/год по областях України

ДОДАТОК В Методика проведення радіаційної розвідки місцевості за допомогою приладу ДП-5

 

Вступ 

«Великий вибух", з якого, як зараз вважають учені, почалася існування нашого Всесвіту, супроводжувався утворенням радіоактивних елементів і радіоактивним випромінюванням. З тих пір радіація постійно наповнює космічний простір.

Сонце - потужне джерело світла й тепла, також створює радіоактивне випромінювання. Радіоактивні речовини є й на нашій планеті, причому із самого її народження [7].

Людина, як і весь навколишній світ, радіоактивна. У їжі, питній воді і повітрі також завжди присутні незначні кількості природних радіоактивних речовин. Оскільки природна радіація - невід'ємна частина нашого повсякденного життя, її називають фоновою.

Однак, за останні піввіку людина навчилася сама створювати радіоактивні елементи та використовувати енергію атомного ядра в самих різних цілях. Виникаюче при цьому радіоактивне випромінювання стали називати техногенним. По потужності техногенна радіація може в багато разів переважати природну, але фізична суть у них одна. Тому на навколишні предмети й живі організми природна та техногенна радіація діють однаково.

Природна радіація побоювань звичайно не викликає. У процесі еволюції ми до неї ми достатньо добре пристосувалися, причому з урахуванням того, що природний рівень радіації в різних місцях різний.

Наприклад, у Фінляндії доза від природного фону 3 рази вище, ніж в центральній частині Європи. Є місця, де відмінність ще більше. І це ніяк не відбивається на показниках здоров'я населення. Значні групи населення піддаються постійному фоновому опроміненню в дозах у десятки раз вище середньосвітового рівня. Спеціальні дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я показали [2, 4], що "...всупереч очікуванням не виявлений вплив відносно підвищеного фону на смертність від онкопатологій, на частоту вроджених аномалій, відхилень у фізичному розвитку, індекс плідності жінок, частоту спадкоємної патології, дитячу смертність…".

У деяких місцях люди одержують додаткове опромінення у зв'язку з тим, що живуть на радіоактивно забруднених територіях. Техногенна радіація завжди викликає питання: а це не небезпечно? Все залежить від отриманої дози опромінення. Причому доза від природних і техногенних джерел повинна підсумуватися. Якщо сумарна доза перебуває в діапазоні коливань природного фону, реальної небезпеки для здоров’я немає. Для організму ці дози - малі.

Небезпека виникає, коли доза в сотні і тисячі разів вище природного фону, тоді радіація впливає на людину з самого негативного боку, особливо це стосується випадку, коли людина проживає на даній, забрудненій території. Вона кожен день, кожну хвилину свого життя піддається впливу підвищеного рівня радіації, що не може не відбитися на її здоров’ї.

Як же дізнатися сумарний радіаційний фон в місці проживання, як визначити загрозу для життя та здоров’я. Для цього проводять спеціальні дослідження радіаційного фону місцевості за допомогою відповідних приладів.

Метою дипломної роботи є дослідження радіаційного фону Дніпропетровської області.

Об’єктом дослідження є процес складання карт радіаційного фону визначеної місцевості.

Предметом дослідження є карта радіаційного фону Дніпропетровської області.

«Великий вибух", з якого, як зараз вважають учені, почалася існування нашого Всесвіту, супроводжувався утворенням радіоактивних елементів і радіоактивним випромінюванням. З тих пір радіація постійно наповнює космічний простір.

Сонце - потужне джерело світла й тепла, також створює радіоактивне випромінювання. Радіоактивні речовини є й на нашій планеті, причому із самого її народження [7].

Людина, як і весь навколишній світ, радіоактивна. У їжі, питній воді і повітрі також завжди присутні незначні кількості природних радіоактивних речовин. Оскільки природна радіація - невід'ємна частина нашого повсякденного життя, її називають фоновою.

Однак, за останні піввіку людина навчилася сама створювати радіоактивні елементи та використовувати енергію атомного ядра в самих різних цілях. Виникаюче при цьому радіоактивне випромінювання стали називати техногенним. По потужності техногенна радіація може в багато разів переважати природну, але фізична суть у них одна. Тому на навколишні предмети й живі організми природна та техногенна радіація діють однаково.

Природна радіація побоювань звичайно не викликає. У процесі еволюції ми до неї ми достатньо добре пристосувалися, причому з урахуванням того, що природний рівень радіації в різних місцях різний.

Наприклад, у Фінляндії доза від природного фону 3 рази вище, ніж в центральній частині Європи. Є місця, де відмінність ще більше. І це ніяк не відбивається на показниках здоров'я населення. Значні групи населення піддаються постійному фоновому опроміненню в дозах у десятки раз вище середньосвітового рівня. Спеціальні дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я показали [2, 4], що "...всупереч очікуванням не виявлений вплив відносно підвищеного фону на смертність від онкопатологій, на частоту вроджених аномалій, відхилень у фізичному розвитку, індекс плідності жінок, частоту спадкоємної патології, дитячу смертність…".

У деяких місцях люди одержують додаткове опромінення у зв'язку з тим, що живуть на радіоактивно забруднених територіях. Техногенна радіація завжди викликає питання: а це не небезпечно? Все залежить від отриманої дози опромінення. Причому доза від природних і техногенних джерел повинна підсумуватися. Якщо сумарна доза перебуває в діапазоні коливань природного фону, реальної небезпеки для здоров’я немає. Для організму ці дози - малі.

Небезпека виникає, коли доза в сотні і тисячі разів вище природного фону, тоді радіація впливає на людину з самого негативного боку, особливо це стосується випадку, коли людина проживає на даній, забрудненій території. Вона кожен день, кожну хвилину свого життя піддається впливу підвищеного рівня радіації, що не може не відбитися на її здоров’ї.

Як же дізнатися сумарний радіаційний фон в місці проживання, як визначити загрозу для життя та здоров’я. Для цього проводять спеціальні дослідження радіаційного фону місцевості за допомогою відповідних приладів.

Метою дипломної роботи є дослідження радіаційного фону Дніпропетровської області.

Об’єктом дослідження є процес складання карт радіаційного фону визначеної місцевості.

Предметом дослідження є карта радіаційного фону Дніпропетровської області.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Закон України  «Про  охорону  навколишнього  природного  середовища». Відомості Верховної  Ради,  1991, № 41.

2. Коваленко Г.Д. Радиоэкология Украины: Монография – Харьков. – 2008. – 264 с.

3. Куринный А.Й., Болтина И.В., Кравчук А.П., Сенченко Т.В. Оценка территории Украины по мутагенному фону //Международная научно-практическая конференция “Экологическая безопасность: проблемы и пути  решения”, Алушта, 2005, Сборник научных статей, ІІ том., стр. 175 – 181

4. Сивинцев Ю.В. Естественный радиационный фон  // Атомная энергия. – 1988. – Т. 60. – Вып.1. – С.46-56.

5. Сивинцев Ю.В. Фоновое облучение человеческого организма. – М.: Атомиздат, 1960. – 120 с.

6. Sources and effects of ionizing radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Raliation. – New York. –  2000.

7.  Danielle  A.H.  Rasolonjatovo,  Hiroyuki  Suzuki,  Naoya  Hirabayashi,  Tomoya  Nunomiya,  Takashi Nakamura  end Noriaki Nakao. Measurement  for  the Dose-rates  of  the Cosmic-ray Components  of  the Ground.– J. Radiat. Res.– 2002.– 43, SUPPI, S27– 33.

8. Hiroyuki  Sagawa,  Itsumasa Urabe.  Estimation  of Absorbed Dose  Rates  in Air  Based  on Densities  of  Cosmic Ray Muons and Electrons on the Ground Levels in Japan.– J. of Nuclear Science and Technology. – 2001.– V. 38, № 12, p.1103  – 1108.

9. Авдеев О.К., Кретинин А.А., Леденев А.И., Скворцов В.В., Удод В.В., Шахов А.А. Радиоактивные отходы Украины: состояние, проблемы, решения: Монография. – К.: ИЦ «ДрУк», 2003. – 400 с.

10. Рихванов Л.П. Общие и региональные проблемы радиоэкологии.- Томск: Изд-во ТПУ, 1997.– 384 с.

11.  Bennett  B.G.  Exposures  from  worldwide  release  of  radionuclides.  Proceeding  of  an  international

symposium on environment impact of radioactive release, IAEA, Vienna 8–12 May 1995. – Р. 3–32.

12. Талерко Н.Н. Физические особенности и ограничения моделей  атмосферного переноса радионуклидов  для  разных пространственно-временных масштабов  // Там же.  –  2009.  – Вип.  11.  – С. 57 - 62.

13. Електронний ресурс http://ecopravo.org.ua/keyword/izmerenija-radiatsii/

14. Електронний ресурс http://xray.at.ua/publ.

15. «Родники Подмосковья»: опыт проведения полевых лагерей / Сост. С.Э. Ермаков.М.: МООО «Экологический союз Подмосковья», Изд-во «Ладога-100», 2006. 216 с. С. 150-156).

16. Електронний ресурс www.dozimetr.biz.

17. ДСанПін 3.3.2-007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуально дісплейними терміналами електроно- обчислювальних машин.

18. СНиП  2.04.05 – 91. Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: Стройиздат. – 1988. – 64 с.

19. СНиП II – 4 – 79 Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. – М.: Стройиздат. – 1980. – 110 с.

20. ГОСТ 12.1.003 - 83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. – Введ.01.07.83.

21. ГОСТ 14254 – 96. Аппараты электрические напряжением до 1000В. Оболочки. Степени защиты.

22. ГОСТ 12.2.007.0 – 75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. – Введ. 01.01.78.

23. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Електробезопасность. Защитное заземление. Зануление. Введ. 01.01.82.

24. ГОСТ 12.1.004 – 91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. – Введ.01.07.91.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать дипломную работу