Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Диплом — «Механізм взаємодії промислового підприємства з бюджетною системою та державними фондами цільового призначення (на прикладі ЦЕМ ВАТ «Донецькобленерго»)»

Диплом — «Механізм взаємодії промислового підприємства з бюджетною системою та державними фондами цільового призначення (на прикладі ЦЕМ ВАТ «Донецькобленерго»)»

Вид работы: диплом

Дисциплина: финансы

Тема: Механізм взаємодії промислового підприємства з бюджетною системою та державними фондами цільового призначення (на прикладі ЦЕМ ВАТ «Донецькобленерго»)

(Механизм взаимодействия промышленного предприятия с бюджетной системой и государственными фондами целевого назначения (на примере ЦЭМ ОАО «Донецкоблэнерго»))

Объем: 113 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ І Теоретичні основи механізму взаємовідносин промислового підприємства з бюджетною системою та ДФЦП

1.1. Методологічні та теоретичні основи механізму взаємовідносин підприємств України з бюджетною системою та ДФЦП: наукове обґрунтування необхідності їх використання в бюджетній та податковій практиці

1.2. Організаційно-економічні основи функціонування механізму взаємовідносин підприємств з бюджетною системою держави та ДФЦП: їх оцінка та необхідність вдосконалення

1.3. Проблеми в сфері функціонування механізму взаємовідносин підприємств України з бюджетною системою та ДФЦП: стратегія їх подолання

1.4. Концепція створення ефективного механізму взаємовідносин промислового підприємства з бюджетною системою та ДФЦП в умовах податкової та бюджетної реформ

Розділ ІІ Комплекс механізмів та інструментів по створенню ефективного механізму взаємовідносин підприємства енергетичної галузі з бюджетною системою та ДФЦП

2.1. Методика діагностики фінансового стану промислового підприємства та механізм його взаємовідносин з бюджетною системою та ДФЦП

2.2. Механізм управління дебіторською заборгованістю промислового підприємства: його вплив на покращення фінансового стану підприємства

2.3. Методичні рекомендації по використанню в управлінні грошовими потоками підприємства інструментів сучасного управлінського обліку

Розділ ІІІ Апробація розроблених інструментів та механізмів: розрахунок їх економічної ефективності

3.2. Комплексний системний аналіз фінансового стану ЦЕМ ВАТ «Донецькобленерго» та механізм його взаємовідносин з бюджетною системою України та ДФЦП в 2008-2010 фінансові роки

3.3. Розрахунок економічної ефективності впливання розроблених інструментів на механізм взаємовідносин ЦЕМ ВАТ «Донецькобленерго» з бюджетною системою та ДФЦП

ВИСНОВКИ

Література

Додатки

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу