Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Дипломная работа — «Міжнародні кредитні операції комерційних банків (на прикладі АБ «Діамант») »

Дипломная работа — «Міжнародні кредитні операції комерційних банків (на прикладі АБ «Діамант») »

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: финансы

Тема: Міжнародні кредитні операції комерційних банків (на прикладі АБ «Діамант»)

(Международные кредитные операции коммерческих банков (на примере АБ "Диамант"))

Объем: 90 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Сутність міжнародних кредитних операцій

1.1. Кредитні операції як економічна категорія

1.2. Види міжнародних кредитних операцій

1.3. Особливості кредитних операцій в Україні

РОЗДІЛ 2. Аналіз міжнародних кредитних операцій в Україні на прикладі АБ «Діамант»

2.1. Загальна характеристика діяльності АБ «Діамант»

2.2. Характеристика міжнародних кредитних операцій АБ «Діамант»

2.3. Аналіз міжнародних кредитних операцій АБ «Діамант»

РОЗДІЛ 3. Вдосконалення міжнародних кредитних операцій

3.1. Концептуальні підходи щодо удосконалення механізму здійснення міжнародних кредитних операцій

3.2. Використання міжнародного досвіду при врегулюванні заборгованості

3.3. Шляхи зниження кредитних ризиків

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Вступ 

Сьогодні можна сміливо стверджувати, що міжнародний кредит є основою світової економіки. Зростаюча глобалізація виробництва змушує підприємства, банки і, навіть фізичні особи до виходу на світовий ринок. Цей вихід, частіше за все, неможливий без залучення кредитних коштів.

На даний момент основною функцією міжнародного кредиту є обслуговування більшості видів міжнародних економічних зв’язків, а саме – зовнішню торгівлю, послуги, інвестиційну діяльність, виробництво. Отже умови міжнародного кредитування стають дуже важливими для експортерів, зумовлюють рівень їх конкурентоспроможності, що на даний момент є дуже актуальним для Українських виробників.

Таким чином дуже актуальним стає дослідження теоретичних, методологічних та практичних засад міжнародних кредитних операцій.

Метою роботи є дослідження міжнародних кредитних операцій комерційних банків.

Основними завданнями дослідження є:

- визначення кредитних операцій як економічна категорія;

- аналіз видів міжнародних кредитних операцій;

- дослідження особливостей кредитних операцій в Україні;

- провести аналіз характеристик міжнародних кредитних операцій АБ «Діамант»;

- провести аналіз міжнародних кредитних операцій АБ «Діамант»;

- визначити шляхи вдосконалення міжнародних кредитних оперцій.

Об’єктом дипломної роботи є дослідження системи міжнародних операцій АБ «Діамант», специфіки їх здійснення в умовах глобалізації світової економіки.

Предметом дипломної роботи є аналіз процесу формування та розвитку міжнародних фінансових відносин АБ «Діамант».

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу