Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Диплом — Контроль за цільовим використанням коштів бюджету м. Тараща та його досконалення

Диплом — Контроль за цільовим використанням коштів бюджету м. Тараща та його досконалення

Вид работы: дипломная работа (2,3-й раздел)

Дисциплина: финансы

Тема:  Контроль за цільовим використанням коштів бюджету м. Тараща та його досконалення.

(Контроль за целевым использованием средств бюджета г. Тараща и его усовершенствование)

Объем: 71 стр + додатки

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Розділ 2 Аналіз діючої практики контрольної роботи органів казначейської служби на прикладі УДКСУ в м. Тараща

2.1 Методика, інструментарій аналізу казначейського контролю видатків місцевого бюджету та обґрунтування їх використання

2.2 Аналіз динаміки показників бюджету м. Таращі Київської області

2.3 Аналіз структури показників бюджету м. Таращі Київської області

2.4 Організація контролю за цільовим використанням бюджетних коштів в роботі УДКСУ при обслуговуванні бюджету м. Тараща

Розділ 3 Вдосконалення реалізації казначейського контролю під час обслуговування видатків місцевих бюджетів 

3.1 Зарубіжний досвід організації контролю за видатковою частиною місцевого бюджету та його застосування в Україні

3.2  Шляхи вдосконалення організації контрольної роботи УДКСУ в м. Тараща

3.3 Управлінські рішення щодо вдосконалення казначейського контролю за цільовим використанням коштів видаткової частини бюджету м. Тараща

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Бюджетний кодекс України: Закон України // Голос України. – 2010. – 4 серпня. –№143(4893).

2.  Булгакова С.О. Управління фінансовими ресурсами у системі Казначейства [Текст] / С.О. Булгакова // Фінанси України. – 2006. – №7. – С. 18–29.

3.  Гізатуліна Л.В. Контрольні повноваження Державного казначейства щодо дотри­мання   бюджетного   законодавства   учасниками   бюджетного   процесу   [Текст]   / Л.В. Гізатуліна//Казна України. –2011. –№ 1. – С. 14–17.

4.  Каленська В.І. Система казначейського контролю за бюджетними коштами [Текст] / В.І. Каленська // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5(59). – С. 128–133.

5.  Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів : на­каз Державного казначейства України від 24.11.2002 р. № 205.

6.  Про затвердження порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядни­ків бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної каз­начейської служби України : наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309.

7.  Про Положення Про Державну казначейську службу України : указ Президента України від 13.04.2011р. № 460/2011.

8.  Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державно­го бюджету : наказ Міністерства Фінансів України від 30.09.2011 № 1223.

9.  Стоян В.І.  Організація фінансового контролю у системі Казначейства [Текст] / В.І. Стоян, О.П. Зварич // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 128–137.

10.  Управління державним бюджетом України: підручник / колектив авторів [заг. реда­кція М.О. Азарова]. – К.: Зовнішня торгівля, 2010. – 816 с. – С. 510–546.

11. Чечуліна О.О. Контроль органів держаного казначейства при обслуговуванні бюджетів як складова фінансового контролю у бюджетні сфері [Текст]  / О.О. Чечуліна  // Казна. – 2011. – № 9. – С. 8-11.

12. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – 2-ге вид.змін.й доп [Текст] / С.І. Юрій, В.І. Стоян, О.С. Даневич . – Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 818 с.

13. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник [Текст] /                  С.І. Юрій, В.І. Стоян, М.Й. Мац. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 590 с.

14. Якимов О. Вдосконалення механізму казначейського обслуговування державних бюджетів [Текст]  / О. Якимов // Казна. – 2012. – № 7-8. – С. 13-14.

15. Януль І.Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення [Текст]  /     І. Є.  Януль // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 25-29.

16. Януль І.Є. Застосування програмно-цільового методу формування бюджетів [Текст] /  І. Є.  Януль// Фінанси України. – 2009. – № 8. – С. 19-21.

17. Яременко Л.М. Казначейське обслуговування навчальних закладів [Текст] /                Л. М. Яременко // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 19-23.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу