Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Информационные системы и технологии->Диплом — «Комплексна система розрахунку заробітної плати на торговій організації»

Диплом — «Комплексна система розрахунку заробітної плати на торговій організації»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: Інформаційні управляючі системи та технології

Тема: Комплексна система розрахунку заробітної плати на торговій організації

(Комплексная система расчета заработной платы в торговой организации)

Объем: 71 стр + программа

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1 Системний аналіз процесів розрахунку заробітної плати у торговій організації

1.1 Розробка організаційної структури торгової організації

1.2 Аналіз основних функцій

1.3 Моделювання бізнес процесів застосування комплексної системи нарахування заробітної плати в торговій організації

1.4 Формування вимог до сучасної інформаційної технології нарахування заробітної плати в торговій організації

Розділ 2 Розробка архітектури інформаційної технології системи розрахунку заробітної плати в торговій організації

2.1 Аналіз цілей

2.2 Аналіз функцій, розробка специфікацій

2.3 Моделювання бізнес-процесів функціонування інформаційної системи

2.4 Розробка архітектури інформаційної технології системи

Розділ 3 Аналіз методів розрахунку заробітної плати в торговій організації

3.1 Форми оплати праці

3.2 Методи розрахунку оплати праці

Розділ 4 Розробка інформаційного забезпечення

4.1 Концептуальна модель даних

4.2 Логічна модель даних

4.3 Фізична модель даних

4.4 Обґрунтування вибору СУБД

Розділ 5 Розробка програмного забезпечення

5.1 Спеціальні програмні модулі

5.2 Структурна схема програми

5.3 Алгоритми функціонування

5.4 Керівництво користувача

Розділ 6 Аналіз результатів впровадження

6.1 Підготовка контрольного прикладу

6.2 Аналіз результатів

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ 

Бурхливий розвиток інформаційних технологій приводить до того, що на сьогоднішній день практично усі бізнес-процеси любої компанії основані на використанні різноманітних автоматизованих системах. З удосконаленням інформаційних технологій, удосконалюється також і управління торговим підприємством в усіх напрямках [1].

Оплата праці в Україні регулюється насамперед Кодексом Законів про працю України, Законом України "Про оплату праці", а також безліччю інших законів і нормативних актів. Вся система законодавства України, що регулює заробітну плату персоналу, дуже складна та заплутана. Більше того, законодавство постійно змінюється [3].

В цих умовах робота бухгалтера торгового підприємства стає складною та містить багато рутинних операцій. Звичайно на допомогу повинні прийти нові інформаційні технології, програми опрацювання баз даних.

Існуючі на ринку програмні продукти, такі як «1С Бухгалтерія», «Зарплати і кадри», «Українська зарплата», «Галактика» мають досить високу ціну та потребують постійного оновлення, що також не безкоштовне, крім того вихідні коди даних програм, як комерційних продуктів, закриті, тому переналаштувати систему, наприклад, системному адміністратору торгового підприємства неможливо.

В цих умовах існує актуальна задача створення комплексної системи нарахування заробітної плати у торговому підприємстві, що містить основні бухгалтерські функції для нарахування зарплати, яка буде заснована на відомих програмних засобах розробки: мови програмування високого рівня Delphi 7.0 та СУБД Microsoft Access [8].

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Учебник./ Под ред. Проф. Г.А. Титоренко. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. – 400 с.
  2. ДСТУ 2940-94. Системи оброблення інформації. Управління процесом оброблення даних. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України. – 1995. – 28 с.
  3.   Компьютерные технологии обработки информации./ Под ред. С.В. Назарова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 248 с.
  4. Корнеев В.В., Гареев А.Ф., Васютин С.В., Райх В.В. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации. – М: "Ноллидж", 2000г.
  5. Либерман Б.Б. Автоматизированная система обработки экономической информации на предприятиях. - М.: Экономика, - 1981. - 244с.
  6. Н. С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С.Орленко "ІС і технології в маркетингу"– Київ: КНЕУ-2000 р.-146 с.
  7.  Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 252 с.

8. Программирование баз данных в Delphi 7. Учебный курс / В.В. Фаронов.– СПб.: Питер, 2003. – 459 с.

9. Ульман Дж.Д. Основы систем баз данных. - М.: Финансы и статистика, 1983.

10.  Лодон Дж. Управление информационными системами /          Дж. Лодон, К. Лодон; пер. с англ. под. ред. Д. Р. Трутнева. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 912 с.

11. Стивенс Р. Delphi. Готовые алгоритмы / Род Стивенс; Пер. с англ. Мерещука П.А. – 2-е изд., стер. – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2004. – 384 с.: ил.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Эссе — «Совершенствование системы управления группой компаний «А» на базе ИТ-решений»
Курсовая — «Моделювання проектів із використанням системи управління проектами Spider Project»
Курсовая работа — «Сортування методом підрахунку, що розподіляє»

Заказать дипломную работу