Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Языки/Литература->Диплом — «Стилістичні особливості відтворення дієслів говоріння та особливості їх функціонування»

Диплом — «Стилістичні особливості відтворення дієслів говоріння та особливості їх функціонування»

Вид работы: Дипломная работа (практическая часть)

Дисциплина: иностранная филология

Тема: Стилістичні особливості відтворення дієслів говоріння та особливості їх функціонування

(Стилистические особенности воспроизводства глаголов говорения и особенности их функционирования)

Объем: 43 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

2.1   Відтворення дієслів говоріння в стилі художньої літератури

2.2 Стилістичні особливості  відтворення дієслів говоріння

2.3 Визначення стилістичних особливостей відтворення дієслів говоріння (на матеріалі роману С. М. «Сутінки» та його українського перекладу)

 

Фрагмент работы 

У лінгвістиці дослідження дієслів говоріння(дієслів мови, комунікативних дієслів) йшло за  різними напрямками і вітчизняні, і зарубіжні учені ставили перед собою різні завдання. Цей клас дієслів вивчався з точки зору їх лексичної і граматичної семантики, з точки зору синтаксичних властивостей цих дієслів, на функціональному рівні, в аспекті співвідношення мислення і мови, з точки зору логіко-семантичних властивостей дієслів говоріння.

Довгий час об'єктом аналізу слугували дієслова, що означають лише процес говорінняв його чистому виді. Дієслова ж, що реалізовують деяку діяльність в акті говоріння, виключалися з круга тих, що розглядаються. У світлі цього підходу вважається, що дієслова говорінняозначають дію (у широкому сенсі), що здійснюється мовним апаратом, тобто вимова членороздільних звуків (окремих слів або фраз) в процесі мовного спілкування. Довгий час в тематичній групі дієслів, що містять вказівку на процес говоріння, розмежовувалися дві основні групи:

а) дієслова, що означають власне процес говорінняі його основні функції (повідомлення, бесіда, розповідь): tell, say, speak, talk.

б) дієслова, що означають яку-небудь іншу дію, яка може бути реалізована в процесі говоріння(усною або письмовою): command, order, affirm, repeat.

У свою чергу дієслова, що означають власне процес говоріння, можуть бути розділені на дві підгрупи:

1. Дієслова, в семантиці яких є позначення однієї з функцій процесу мови в його чистому виді, без додаткової характеристики:

а) дієслова найбільш загального позначення процесу говоріння: tell, say, speak, talk.

б) дієслова вужчого позначення процесу говоріння: narrate, express, repeat, declare.

2. Дієслова, що містять додаткову характеристику процесу говоріння, - його тривалість, початок, кінець, сила звучання, чіткість вимови і так далі. Як правило, тут виділяються дієслова з додатковими адвербальними словами, що характеризують цей процес.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать дипломную работу