Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Менеджмент->Диплом (3-й раздел) — «Бізнес планування в системі операційного менеджменту на підприємстві ДП ПАТ «Київхліб .Дослідний хлібзавод»»

Диплом (3-й раздел) — «Бізнес планування в системі операційного менеджменту на підприємстві ДП ПАТ «Київхліб .Дослідний хлібзавод»»

Вид работы: дипломная работа бакалавра (3-тий раздел)

Дисциплина: операційний менеджмент

Тема: Бізнес планування в системі операційного менеджменту на підприємстві ДП ПАТ «Київхліб. Дослідний хлібзавод»

(Бизнес планирование в системе операционного менеджмента на предприятии ГП ОАО «Киевхлеб. Опытный хлебозавод»)

Объем: 14 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

3. Шляхи підвищення ефективності діяльності і системі операційного менеджменту на ДП ПАТ "Київхліб" "Дослідний хлібозавод"

3.1. Шляхи підвищення ефективності діяльності ДП ПАТ "Київхліб" "Дослідний хлібозавод"

3.2. Оцінка ефективності і прибутковості відкриття кулінарного цеху на ДП ПАТ "Київхліб" "Дослідний хлібозавод"

 

Фрагмент работы 

На базі проведеного нами у другій главі аналізу ДП ПАТ "Київхліб" "Дослідний хлібозавод" модна зробити наступні  висновки стосовно фінансового стану підприємства:

1. Зношеність основних засобів на підприємстві складає лише 305, що є позитивним показником і свідчить про конкурентоспроможні виробничі потужності підприємства і своєчасне оновлення обладнання.

2. Вартість активів ДП ПАТ "Київхліб" "Дослідний хлібозавод" у 2009 році у порівнянні з 2008 збільшилась за рахунок зростання власного капіталу, що свідчить про укріплення виробничих потужностей підприємства.

3. Рівень ліквідності підприємства знаходився на дуже низькому рівні на протязі 2008-2009 років і був набагато нижче нормативу, однак у 2010 році ми спостерігаємо значний стрибок цього показника і рівень ліквідності ДП ПАТ "Київхліб" "Дослідний хлібозавод" у межах норми. Це пов’язано з активним розширенням асортименту продукції у 2009-2010 рр. і завоювання значної частки хлібобулочного ринку київського регіону.

4. Чистий оборотний капітал у підприємства для покриття поточних потреб був від’ємний у 2008-2009 рр. але у 2010 ситуація змінюється і за рахунок агресивної асортиментної політики. У 2010 році підприємство може працювати без перебоїв з готівковими коштами, які покривають його фінансово-експлуатаційні потреби.

5. Частка оборотних активів невпинно зростає, що є позитивним фактором, так як оборотність таких активів набагато швидша ніж необоротних, а це, в свою чергу, збільшує виторг і прибуток.

Рекомендації по підприємству:

- впровадити більш жорсткий контроль за витратами з метою їх зниження;

- мінімізувати втрати від браку і простоїв;

- регулярно оновлювати основні засоби;

- постійно контролювати рівень ліквідності і збільшувати його за рахунок збільшення виручки;

- переглянути договірні умови з постачальниками і замовниками для того, щоб прискорити оборотність дебіторської заборгованості , і уповільнити оборотність кредиторської, що дасть змогу нарощувати чистий оборотний капітал. А кредиторська заборгованість є безкоштовним джерелом фінансування діяльності підприємства.

- розширити асортимент продукції за рахунок створення кондитерського цеху на ДП ПАТ "Київхліб" "Дослідний хлібозавод".

З метою зниження сукупних затрат на виготовлення продукції розробимо функцію витрат по Кексу Володимирівському.

Для цього візьмемо данні з нормативів виготовлення цього виробу на ДП ПАТ "Київхліб" "Дослідний хлібозавод" і із таблиці 2.10 у розділі 2. 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать дипломную работу