Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Менеджмент->Диплом (1-й раздел) — «Організація сплати податків та обов`язкових платежів та забезпечення своєчасності надходжень до бюджету»

Диплом (1-й раздел) — «Організація сплати податків та обов`язкових платежів та забезпечення своєчасності надходжень до бюджету»

Вид работы: дипломная работа (1-й раздел)

Дисциплина: податковий менеджмент

Тема: Організація сплати податків та обов`язкових платежів та забезпечення своєчасності надходжень до бюджету

(Организация уплаты налогов и обязательных платежей и обеспечения своевременности поступлений в бюджет)

Объем: 20 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

І. Теоретичні засади розрахунків з бюджетом.

1.1. Система розрахунків з бюджетом та її складові.

1.2. Організаційне та інформаційне забезпечення розрахунків з бюджетом.

1.3. Проблемні питання розрахунків з бюджетом у фаховій літературі.

 

Фрагмент работы 

Процес реформування всіх найважливіших сфер діяльності і функціонування держави, який відбувається протягом останніх років в Україні, відчутно зачепив і бюджетну систему, що є одним з ключових чинників ефективності та дієвості соціально-економічної політики держави.

Розрахунки з бюджетом являють собою процес нарахування та сплати різноманітних податків, зборів та платежів, що сплачуються до бюджету та позабюджетних фондів.

На сучасному етапі економічного розвитку фінансова думка розглядає податкові фінанси через призму формування і використання бюджетних ресурсів, взаємозв’язків «податки – суспільні блага» і пошуку ефективних механізмів цієї фіскальної трансформації. Податкові надходження до бюджетів всіх рівнів, як елемент перерозподільних відносин, регулюють соціально-економічні процеси.

Призначення податкових фінансів – вилучати частину фінансових ресурсів у певної категорії економічних агентів – платників податків з метою її розподілу (у формі надання суспільних благ) серед всіх громадян. Таким чином, функціонування податкових форм фінансування державних потреб забезпечує існування держави як суспільного інституту, а також, залежно від характеру акумулювання і використання податкових надходжень, коригує розвиток соціально-економічних відносин.

Особливого значення питання збільшення обсягів податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів як альтернативного борговому джерела фінансування державних видатків набуває в умовах необмеженого зростання  державного боргу України.  Розв’язання проблеми зменшення державного боргу потребує збільшення орієнтації уряду на внутрішні джерела формування бюджетних ресурсів – насамперед, на податкові надходження.

Розрахунки з бюджетом можна поділити на три підсистеми, що тісно пов’язані між собою:

- підсистема оподаткування юридичних осіб;

- підсистема оподаткування фізичних осіб;

- збори в державні цільові фонди.

Оподаткуванню й перерахуванню до бюджету зборів і обо­в’язкових платежів підлягають отримані доходи за рахунок асигнувань з державного та місцевих бюджетів, а також власні надходження установ і організацій, перелік яких наведено на рис.1.1.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Варналій З.С. Реформування податкової системи в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2010. – Випуск 24. – С. 69-76.
 2. Вахновська Н.А. Податковий кодекс в контексті реформування податкової системи України // Економічний форум. – 2011. – №1. – С. 1-7.
 3. Воробйов Ю.М. Податкова система України: історія становлення та перспективи розвитку // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2010. – №3. – С. 6-10.
 4. Корнієнко Т.Н., Корнієнко С.А. Податковий кодекс і стратегія розвитку економіки України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки. – 2010. – №2(24). – С. 145-149.
 5. Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011. – 416 с.
 6. Молдован О. Податковий кодекс: чи буде краще для України? // Дзеркало тижня. – 2010. – №44.
 7. Нагорняк Г. Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення // Галицький економічний вісник. – 2010.– №2(27). – С. 140-152.
 8. Олейнікова Л.П. Удосконалення політики держави у сфері оподаткування як елемент забезпечення економічного зростання // Економічні науки. Вісник ЖДТУ. – 2011. – №1(55). – С. 250-253.
 9. Соскін О.І. Трансформація податкової системи в контексті формування сучасної економічної моделі України // Економічний часопис ХХІ. – 2010. – №3-4. – С. 7-14.
 10. Степанюк Н.А. Трансформаційні процеси у податковій системі України // Фінансова система України. Наукові записки. Серія «Економіка». – 2011. – №16. – С. 77-81.
 11. Череп А.В., Барабанова В.В. Податкова реформа – реальність чи прогнози // Збірник наукових праць НУДПСУ. – 2011. – №1. – С. 594-600.
 12. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI  зі змінами та доповненнями від 01 січня 2011 року

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать дипломную работу