Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Психология и педагогика->Диплом — «Соціально-психологічний феномен прояви довіри особи до іншої»

Диплом — «Соціально-психологічний феномен прояви довіри особи до іншої»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: психология

Тема: Соціально-психологічний феномен прояви довіри особи до іншої

(Социально-психологический феномен проявления доверия одного лица к другому)

Объем: 97 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ДОВІРА В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1. Особливості дослідження довіри у вітчизняній загальній і соціальній психології

1.2. Проблема довіри в зарубіжних психологічних дослідженнях

РОЗДІЛ 2. ГРУПОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ В ПРОЦЕСІ МІЖОСОБИСТОЇ ВЗАЄМОДІЇ

2.1. Загальнопсихологічний аспект проблеми спілкування

2.2. Групова ідентичність у вітчизняній і зарубіжній психології

РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГРУПОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ НА ВИНИКНЕННЯ ДОВІРИ

3.1. Теоретична концепція, завдання і програма емпіричного дослідження проблеми довіри

3.2. Методологічні принципи і методи дослідження

3.3. Зв'язок довіри з міжгруповою і внутрішньогруповою ідентифікацією

3.4. Зв'язок довіри з процесом ідентифікації особистості

3.5. Самооцінка як чинник, що визначає виникнення довіри

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ 

Актуальність роботи. Світова соціальна психологія осмислює явище довіри як базовий елемент взаємодії на усіх уров-нях соціально-психологічних спільностей людей, тому йому надається дуже велике значення. П. М. Шихирєв в нещодавно виданій монографії по соціальній психології відмічає, що 90-і роки двадцятого століття можна вважати роками постановки проблеми довіри в зарубіжній соціальній психології.

Нині практичний аспект проблеми довіри розробляється багатьма галузями вітчизняної психологічної науки.

Здійснені десятки досліджень, спрямованих на вивчення різних феноменологічних проявів довіри і довірчості. Розроблено безліч методів і конкретних методик, спрямованих як на вимірення довіри в міжособових стосунках, так і на вивчення процесуальної динамічної сторони виникнення і руйнування довіри в відношення і в спільній діяльності людей. Проте слід відмітити, що, незважаючи на усе різноманіття підходів до вивчення довіри за рамками досліджень нерідко залишається аналіз власне психологічної природи даного явища.

Огляд численних робіт, в яких згадується довіра, дозволяє констатувати, що найчастіше йому відводиться другорядна роль фонового умови. Переважна більшість досліджень носять прикладний характер, або робота проводиться в суміжних областях. Тому, не дивлячись на те, що закладені методологічні основи досліджень з проблеми довіри і накопичений значний експериментальний матеріал, не можна вважати цю проблематику вичерпаною.

Виняток становлять незначне число робіт, в яких довіра виступає предметом спеціального дослідження (Б.Ф.Поршнєв, 1971; В. С. Сафонов, 1981; Т. П. Скрипкіна, 1984, 1998; П. М. Шихирєв, 1999; Л.А. Журавльова, 2004), воно розглядається як умова існування явищ, що зв'язують людину зі світом (Т. Говір, 1992; Е. Ериксон, 1967, 1968 та ін.), людини з іншими людьми (К.А. Абульханова-Славська, 1981; Л.Я. Гозман, 1987; С. Джурард, 1959; М. Дойч, 1968; А.І. Донцов, 1984; І.С. Кон, 1973, 1984; A.A. Кроник, Є.А. Кроник, 1989; Л.А.Петровська, 1982; Б.Ф.Поршнєв, 1987; К. Роджерс, 1986; Т. Ямагиши, 1988, 1989 та ін.), людини з самою собою (А. Бандура, 1977; Л.П. Гримак, 1990; І.С. Кон, 1967; Ф. Перлз, 1995; К. Роджерс, 1994; A.A. Столін, 1983; Е. Шостром, 1992 та ін.).

Відчувається недолік досліджень, орієнтованих на вивчення фундаментальних закономірностей виникнення довіри. Слід зазначити, що суперечливий категоріально-понятійний апарат в цій області психологічного знання. Існує велика потреба в дослідженнях довіри, спрямованих на розтин системних взаємозв'язків між компонентами в процесі формування довіри.

Висновки дослідників про взаємодію чинників, що визначають виникнення довіри, і про потенціал різних способів її формування часто спираються тільки на теоретичні підстави, тому вимагають додаткової емпіричної перевірки.

Недостатньо вивчений потенціал різних засобів і способів формування довіри. Необхідно, на наш погляд, створити повнішу наукову класифікацію засобів і способів, що впливають на виникнення довіри. На жаль, до теперішнього часу не проводився порівняльний аналіз прояву довіри в різних видах соціальної взаємодії.

Усе сказане дозволяє зробити висновок про актуальність обраної теми дипломної роботи і перспективності досліджень феномену довіри.

Мета дослідження - виявити закономірності, що впливають на формування довіри, яке виконує системнополезную функцію в ході міжособового спілкування.

Об'єкт дослідження - взаємодія осіб в процесі спілкування.

Предмет дослідження - соціально-психологічний феномен прояву довіри особи до іншої.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать дипломную работу