Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Право->Диплом — «Напрями діяльності держави в сфері запобігання злочинності»

Диплом — «Напрями діяльності держави в сфері запобігання злочинності»

Вид работы: диплом

Дисциплина: право

Тема: Напрями діяльності держави в сфері запобігання злочинності

(Направления деятельности государства в сфере предупреждения преступности)

Объем: 111 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І. державнА ПОЛІТИКА в сфері запобігання злочинності: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТИ

1.1. Етимологія державної політики в сфері запобігання злочинності

1.2. Методологічні засади державного впливу на злочинність

1.3. Кримінологічна характеристика стану злочинності в сучасній     Україні

1.3.1. Кількісні параметри

1.3.2. Структура злочинності

1.3.3. Географія злочинності

1.3.4. Латентна злочинність

1.3.5. Динаміка злочинності

Висновок за розділом І

РОЗДІЛ ІІ. державнА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СФЕРІ заПОБІГАННЯ злочиннОсті

2.1. Конституйційно-правові засади діяльності правоохоронних органів України у сфері протидії злочинності

2.2. Характеристика державної  політики в сфері   запобігання   злочинності

Висновок за розділом ІІ

РОЗДІЛ ІІІ. Дія і застосування кримінально-правових норм як форма державноЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ заПОБІГАННЯ злочиннОсті

3.1.  Віктимологічний аспект застосування кримінально-правових норм у сфері запобігання злочинності

3.2. Характеристика регіональної політики та комплексний аналіз програмних документів в сфері запобігання злочинності в Дніпропетровській області

3.3. Вихідні засади моделювання регіональної програми запобігання злочинності на прикладі Дніпропетровської області

Висновок за розділом ІІІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать дипломную работу