Диплом — «Построение виртуальной АТС»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: телекоммуникационные системы и сети

Тема: Построение виртуальной АТС

(Побудова віртуальної АТС)

Объем: 82 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1 Аналіз сучасних тенденцій розвитку телекомунікаційних систем

1.1 Історія розвитку телекомунікаційних систем

1.1.1 Три науково – технічної революції в галузі телекомунікації

1.1.2 Еволюція техніки комутації

1.1.3 Еволюція транспортної мережі

1.1.4 Еволюція мережі доступу

1.1.5 Конвергенція в телекомунікації

1.2 Технології побудови NGN – мереж

1. 2.1 Задачі, характеристики та можливості NGN

1.2.2 Моделі NGN

1.2.3 Архітектура мережі NGN

1.3 Аналіз системи керування та сигналізації телефонних мереж

2 Задачі і структура віртуальної АТС

2.1 Поняття віртуальної АТС

2.2 Основні можливості віртуальних АТС

2.2.1 Загальні поняття та визначення

2.2.2 Функції адміністратора віртуальної АТС

2.2.3 Сервіси абонентської лінії віртуальних АТС

2.2.4 Групові сервіси віртуальних АТС

2.3 Додаткові можливості віртуальних АТС

2.3.1 Обслуговування багатоканального номера

2.3.2 Функції авто секретаря

2.3.3 Функції голосової пошти

2.4 Типові схеми рівнів віртуальної АТС

3 Проектування віртуальної АТС

3.1 Обґрунтування доцільності побудови корпоративної мережі на базі віртуальної мережі

3.2 Показники оцінки якості (ефективності роботи) віртуальної АТС

3.3 Проектування віртуальної АТС

3.3.1 Вибір апаратних і програмних засобів побудови віртуальної АТС

3.3.2 Приклад побудови віртуальної АТС

3.3.3 Орієнтовна оцінка вартості впровадження віртуальної АТС

Висновки

Список використаних джерел

 

Вступ 

Одним із сучасних рішень, що дозволяють істотно підвищити темп розвитку бізнесу, є віртуальна офісна система АТС. Під віртуальною АТС розуміється спеціальне програмне рішення, що виконує функції традиційної офісної АТС, при цьому розміщається на серверних потужностях провайдеру, а клієнт одержує до неї доступ через VoIP і за допомогою вилученого адміністрування. Подібне рішення дозволяє використати систему голосових повідомлень, гнучко набудовувати переадресацію викликів, задіяти багатоканальні лінії, вести запис переговорів і т.п. Віртуальна телефонія в офісі усуває саме поняття офісу, як фізичного об'єкта. Застосування цієї новітньої технології дозволить організувати в компанії віртуальний офіс, аналогічний реальному, що позитивно позначиться на зменшенні витрат на обслуговування офісного приміщення.

Цікавість керівників підприємств (організацій) до впровадження віртуальних АТС невпинно зростає. Ріст ринку рішень, що застосовуються у віртуальних АТС за 2012 рік склав біля 30%. Отже, тема дипломної роботи є актуальною.

Метою дипломної роботи є розробка показників якості (ефективності роботи) віртуальної АТС та дослідження процесу її проектування.

Об’єктом дослідження є процес проектування віртуальної АТС для офісу компанії.

Предметом дослідження є показники якості (ефективності роботи) віртуальної АТС.

Методи дослідження складаються з загальнонаукових методів аналізу, що використовується при дослідженні сучасного стану проблеми і декомпозиції шляхів її вирішення та синтезу для дослідження процесу проектування віртуальної АТС та розробці показників якості.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакланов   И .Г. NGN: принципы построения и организации / под ред. Ю.Н. Чернышова. - М.: Эко-Тренд, 2008. 400 е..

2. Гольдштейн Б.С. От заката до рассвета. Пути развития АТС. –  «Connect! Мир связи», 2003-2004.

3. Соколов Н.А. Эволюция местных телефонных сетей. Пермь, Издательство ТОО Типография “Книга”, 1994.

4. И. М. Жданов, Е. И. Кучерявый. Построение городских телефонных сетей. – Москва.: Связь, 1972.

5.  Гольдштейн А.Б., Гольдштейн Б.С. Технология и протоколы MPLS. -СПб.: БХВ- Санкт-Петербург, 2005.

6. Гольдштейн Б.С, Ехриель И.М., Рерле Р.Д. Интеллектуальные сети. — М.: Радио и связь, 2000.

7. Гольдштейн Б.С, Пинчук А.В., Суховицкий А.Л. ІР-телефония. -М.: Радио и связь, 2003.

8. Гольдштейн Б.С, Фрейкман В.А. Call-центры и компьютерная телефония.   - СПб.: БХВ- Санкт-Петербург, 2002.

9. Катаев А.В. Виртуальные бизнес-организации. – СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2009. – 120 с.

10. Иванов Д. А. Логистика. Стратегическая кооперация. - М.: Вершина, 2007. - 176 с.

11. Вютрих Х.А., Филипп А.Ф. Виртуализация как возможный путь развития управления.// Проблемы теории и практики управления, №5, 2009. С. 45-49

12. ГОСТ 19472-88 "Система автоматизированная телефонной связи общегосударственная. Термины и определения".

13. РД 45.004-1999 “Система показателей качества услуг местной телефонной сети. Основные положения”. ЛОНИИС, 1999 г.

14. РД 45.005-1999 “Система показателей качества услуг местной телефонной сети Сетевые стыки для контроля показателей качества услуг и качества работы местной телефонной сети”. ЛОНИИС, 1999г.

15. Рекомендации Общая оценка качества пропуска МСЭ Е.541 (1988) международного трафика (от абонента до абонента).

16. Александр Трошин Что такое виртуальная АТС и с чем ее едят [Электронный ресурс] / А. Трошин // IT-MANAGER 07.2011.– Режим доступу: http://www.it-world.itmedia.tmweb.ru/upload/iblock/1f6/37-39.pdf.

17. Своя IP АТС или Виртуальная(Hosted) IP АТС [Электронный ресурс]  //Унифицированные Коммуникации и IP-телефония. - Режим доступу: http://www.ucexpert.ru/archives/category/rewiews-and-tests

18. Создание Call - центров АТС [Электронный ресурс] // - Режим доступу: http://www.callcentreworld.ru/article_649.html?old_page=pages_21.html/

19. Обзор проектов Call - центров [Электронный ресурс] // - Режим доступу: http://www.callcentreworld.ru/pages_92.html.

20. Виртуальная АТС компании [Электронный ресурс] // - Режим доступу:  http://www.oktell.ru/virtual/.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Процессы методов химической очистки сточных вод»
Реферат — «Джерела енергії: історія та сучасність»
Реферат — «Фізика та живопис»

Заказать дипломную работу