Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Учет и аудит->Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»

Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»

Вид работы: диплом

Дисциплина: учет и аудит

Тема: Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства

(Теоретические и практические проблемы учетно-аналитического обеспечения управления нематериальными активами предприятия)

Объем: 112 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ‘ЄКТ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ

1.1 Сутність нематеріальних активів

1.2 Класифікація нематеріальних активів і їх оцінка

1.3 Огляд нормативної та спеціальної літератури з обліку і контролю нематеріальних активів

1.4 Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

2.1 Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами

2.2 Організація синтетичного і аналітичного обліку нематеріальних активів

2.3 Відображення інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності

2.4 Організація контролю за наявністю і рухом нематеріальних активів

2.5 Методика контролю нематеріальних активів

РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

3.1 Система показників, інформаційна база та основні методи аналізу нематеріальних активів

3.2 Аналіз динаміки і структури нематеріальних активів

3.3 Аналіз ефективності використання нематеріальних активів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать дипломную работу