Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Учет и аудит->Диплом — «Організація обліку, контролю, і аналізу доходів і витрат діяльності в системі управління фінансовими результатами підприємства»

Диплом — «Організація обліку, контролю, і аналізу доходів і витрат діяльності в системі управління фінансовими результатами підприємства»

Вид работы: диплом

Дисциплина: Бухгалтерский учет

Тема: Організація обліку, контролю, і аналізу доходів і витрат діяльності в системі управління фінансовими результатами підприємства

(Организация учета, контроля и анализа доходов и расходов деятельности в системе управления финансовыми результатами предприятия)

Объем: 125 стр

Год сдачи работы: 2010

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ

1.1. Економічна сутність доходів і витрат як об’єкта обліку, контролю та аналізу

1.2.  Класифікація доходів і витрат для цілей обліку, контролю та аналізу

1.3. Аналіз нормативно – правової бази та спеціальної літератури з обліку, контролю та аналізу доходів і витрат

1.4. Організаційно - економічна характеристика базового підприємства

Висновки за розділом 1

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1.  Організація обліку доходів діяльності підприємства

2.2.  Організація обліку витрат підприємства

2.3.  Відображення доходів і витрат у звітності

Висновки за розділом 2

РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1.  Основні концепції організації внутрішньогосподарського контролю витрат та доходів

3.2.  Методика і організація проведення контролю доходів на підприємстві

3.3.  Методика і організація проведення контролю витрат діяльності підприємства

3.4. Аналіз витрат на підприємстві

3.5. Аналіз доходів та фінансових результатів діяльності підприємства

3.6. Основні напрямки зниження витрат та збільшення доходів підприємства

Висновки за розділом 3

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать дипломную работу