Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Международная экономика->Диплом — «Участие Украины в программе «Восточное партнерство» ЕС: перспективы и проблемы»

Диплом — «Участие Украины в программе «Восточное партнерство» ЕС: перспективы и проблемы»

Вид работы: дипломная работа (бакалавр)

Дисциплина: международные отношения

Тема:  Участь України в програмі «Східне партнерство» ЄС: перспективи та проблеми

(Участие Украины в программе «Восточное партнерство» ЕС: перспективы и проблемы)

Объем: 104 стр + додатки

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ФОРМАТІ ПРОГРАМИ «Східне партнерство»

1.1. Історія виникнення, становлення і розвитку Європейського Союзу

1.2. Розвиток і виокремлення Європейської політики сусідства на Схід

1.3. Узгодженість програми «Східне партнерство» з іншими напрямами політики ЄС та інтересами країн-партнерів у Східній Європі

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМИ «СХІДНЕ  ПАРТНЕРСТВО»

2.1. Мета, завдання, цілі та напрями програми «Східне партнерство»

2.2. Програма «Східне партнерство» як перспектива інтеграції до ЄС

2.3. Політико-правові рамки ініціативи «Східне партнерство» для євроінтеграції та проведення реформ в Україні

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. «СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО»: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ

3.1. Оцінка перспектив реалізації програми «Східне партнерство»

3.2. Моніторинг імплементації  програми «Східне партнерство»

3.3. Громадянське суспільство у програмі «Східне партнерство»

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Альона Гетьманчук, Євген Єнін, Катерина Зарембо, Сергій Солодкий. Сценарії розвитку Придністровського конфлікту. виклики європейській безпеці. Інститут світової політики. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iwp.org.ua/img/IWP-Transnistria_FULL.pdf
  2. Артьомов І. В. Проблеми і перспективи входження України в Європейський Союз. – Ужгород: Ліра, 2007. – 384 с.
  3. Бжезінський З. Велика шахівниця. – Львів: Лілея-НВ, 2000. – 236 с.
  4. Бжезінський З. Україна у геостратегічному контексті.– К.: КМА, 2006.– 102 с.
  5. Більдт К. Остання європейська революція // День. – 2010. – №1. – Вівторок. – 12 січня.
  6. Веселовський А. На межі. «Східне партнерство» та/або Європейська Інтеграція / Андрій Веселовський (С.13-25) // Матеріали міжнародного експертного круглого столу ««Східне партнерство» та ідея європейської інтеграції. Можливості, обмеження і сфери співробітництва з точки зору Польщі та України» - 23 листопада 2010 року. Вроцлав 2010. –132 с.
  7. Вовканич І. Досвід країн Центральної та Південно-східної Європи на шляху інтеграції в Євросоюз і НАТО // Актуальні аспекти реалізації евроінтеграційних прагнень України: Збірник наук. праць. – Ужгород, 2008. – С. 44–56.
  8. Гемі Дорота, Вонгровська Марія, Журавські вель Граєвські Пшемислав. Доповідь євроатлантичної асоціації «Україна ближче до Заходу» з передмовою Голови ЄАА Броніслава Коморовського. – http:// www.sea-ngo.org/seango/publikacje/ raport%Bukr%5D.doc
  9. Гуцал С. Інструменти Східного партнерства: можливості для України // Транскордонне співробітництво на нових східних кордонах ЄС: матеріали міжнародної конференції / Гол. ред. С.І. Мітряєва. – Ужгород: Поліграфцентр „Ліра”, 2009. – С. 159–162.

10. Декларація Європейської Ради «Східне партнерство» (19–20 березня 2009 р.) // Додаткові можливості «Східного Партнерства» для європейської інтеграції України і східних партнерів : Матеріали міжнародної конференції. – К. : Український незалежний центр політичних досліджень, 2009. – С. 20–21.

11. Держкомстат України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

12. Друзенко Г. Реформування механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в контексті підготовки проекту Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Юридична Україна, № 7, 2003.

13. Європарламент-2004: новий формат “старого світу”. - Доповідь №6/2004 Інституту Євро-Атлантичного співробітництва //Веб-сторінка в мережі Інтернет: Веб-сторінка в мережі Інтернет: www.ieac.org.ua

14. Європейський Союз: Консолідовані договори/ Пер. Ю. Петруся.. - К.: Port Royal, 1999. – 206 с.

15. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права. Навчальний посібник // Пер. з нім. - К.: «Заповіт», 2001. - 368 с.

16. Європейської Ради «Східне партнерство» (03 грудня 2008 р.) // Додаткові можливості «Східного Партнерства» для європейської інтеграції України і східних партнерів : Матеріали міжнародної конференції. – К. : Український незалежний центр політичних досліджень, 2009. – С. 7–19.

17. Єлісєєв К. Україна і ЄС: партнерство-асоціація- членство // Дзеркало тижня. – 2009. – №16 (744). – 30 квітня – 15 травня. – Режим доступу: http://www.dt.ua/ 1000/1600/66101.

18. Єлісєєв К. Україна–ЄС: що день прийдешній нам готує / К. Єлісєєв // Національна безпека і оборона. – 2009. – № 1. – С. 6–8.

19. Зимнін А. Павел Коваль: «Східне партнерство» для України – це план-мінімум. – Режим доступу:  http://www.polskieradio. pl/zagranica/ua/news/artykul.aspx?d=117763.

20. Зленко А. М. Зовнішня політика України: від романтизму до прагматизму. – К.: Преса України, 2001. – 370 с.

21. Капіца Ю. Наближення законодавства України до законодавства ЄС відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною: цілі та методи// Український правовий часопис. – Випуск 2, 1998. – С. 18 – 24.

22. Коментар МЗС України щодо Комунікації Європейської Комісії «Східне партнерство» від 3 грудня 2008 р. / Міністерство закордонних справ України. –Режим доступу:  http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/2284.htm

23. Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. – К.: Юридична думка, 2005. – 445 с.

24. Корнієвський О. А. Україна в системі взаємовідносин світових геополітичних сил (США-ЄС-РФ) // Україна в системі міжнародної безпеки: Монографія. – К.: Фоліант, 2009. – С. 103 – 112

25. Костюк С. Неурядові аналітичні центри в контексті реалізації євроінтеграційного курсу України. «Доповідь перед слухачами літньої школи «Аналіз державної політики» (16-28 липня 2001р.). Дніпропетровський філіал УАДУ при Президентові України, м.Дніпропетровськ», 27 липня 2001.

26. Кудряченко А. І. Європейський вибір України: досягнення, виклики та перспективи // Віче. – 2009. – № 16 (серпень). – С. 2–4.

27. Кушель Г.-Д. Гармонізація законодавства: досвід держав-членів ЄС і країн Східної та Центральної Європи// Український правовий часопис. – Випуск 2(7), 2003. – С.32 -34.

28. «Східне партнерство» ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України / [І.Ф. Ґазізуллін, М.М. Горчар, О.В. Коломієць [та ін.]; за ред. В. Мартинюка: Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К.: [Агентство „Україна”], 2009. – 84 с.

29. Лазовський А. Польське законодавство і законодавство Європейського Союзу / За ред. Е. Пьонтек. - Варшава: Лібер, 2003.

30. Малишева Н.Р. “Теоретичні аспекти гармонізації національного законодавства з міжнародним правом”// Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. -К., 1998. - С.88–103.

31. Манжола В. Проект будівництва Великої Європи / В. Манжола // Зовнішні справи. – 2009. – № 2. – С. 21–27.

32. Мармазов В., Друзенко Г. Адаптація законодавства до стандартів ЄС: підсумки п”ятирічного шляху// Урядовий кур”єр, 11 грудня 2003 р.

33. Методологія транспозиції права Спільноти до національного права в межах єдиного ринку / За ред. М.Зірк-Садовского. — Лодзь: Європейський інститут в Лодзі, 1998.

34. Мовчан В. М. Вплив приєднання до СОТ на умови конкуренції українських виробників з фірмами країн-членів ЄС // Євроінтеграційний курс України: формування нових умов для підприємництва: Матеріали Круглого столу. – К., 2008. – С. 14 – 24.

35. Можливості «Східного Партнерства» для європейської інтеграції України і східних партнерів : Матеріали міжнародної конференції. – К. : Український незалежний центр політичних досліджень, 2009. – С. 2–3.

36. Муравйов В. І. Гармонізація законодавства як феномен європейської інтеграції// Український правовий часопис. – Випуск 2(7), 2003. – С. 3 – 23.

37. Муравйов В. І. Способи зближення законодавства України та права Європейського Союзу // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. - К., 1998. - С.138–140.

38. Новий єврокомісар з питань розширення: стримана позиція щодо України. – Режим доступу: http://eu.prostir.ua/news/ 238634.html

39. Офіційний сайт Інституту Горшеніна. Режим доступу: institute.gorshenin.ua

40. Павленко С. Сучасні аспекти та перспективи ініціативи ЄС „«Східне партнерство»” // Транскордонне співробітництво на нових східних кордонах ЄС: матеріали міжнародної конференції / Гол. ред. С.І. Мітряєва. – Ужгород: Поліграфцентр „Ліра”, 2009. – С. 163–167.

41. Пилипенко Ю. І. Фактори технологічного відставання національної економіки України // Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наук. праць. Вип. 1 (6). – Дніпропетровськ, 2009. – С. 141–145.

42. Пропозиції розширення Європейського Союзу - нові можливості та перспективи для України// web-сторінка в мережі Інтернет: www.niss.gov.ua/Evrointeg/Prez1/roz9.htm.

43. Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році». – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2003. – 478 с.

44. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції.  - К., 1998. – 440 с.

45. Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_a41

46. Розширення Європейського Союзу - нові можливості та перспективи для України// web-сторінка в мережі Інтернет: www.niss.gov.ua/Evrointeg/Prez1/roz9.htm.

47. Саганек П. Вибрані проблеми і царини пристосування польського права до права Європейського Союзу /За Ред.  Т.Скочни. — Варшава:   Європейський центр Варшавського Університету, 1999.

48. Самохвалов В. «Східне партнерство» – Чорноморська дружба: 1:0 на користь України і її друзів. – Режим доступу: http://unian.net/ukr/news/news-314463.html.

49. Сомер І. „«Східне партнерство»” отримало додатковий вимір // http://novisa.org.ua/news/237189.html

50. Станік С. Р. Деякі проблеми запровадження апроксимації національного законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. -К., 1998. - С. 29 – 30.

51. Сушко О. «Східне партнерство» як допоміжний інструмент досягнення членства України в ЄС. – Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/publications/ comentar/rd6r7t7t78.

52. Тарасюк уверен, что ЕС должен увеличить финансирование стран в рамках «Восточного партнерства». – Режим доступу:

53. Трюхан В.В. «Інституційне забезпечення виконання Угоди про Асоціацію Україна – ЄС». Виступ на другому засіданні Робочої Групи І «Україна - ЄС: на шляху до політичної асоціації» Національного Конвенту України щодо Європейської інтеграції. 1 липня 2011 р. Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ.

54. У Європі створюють Середземноморський Союз на противагу Росії. – Режим доступу:  http://newsru.ua.world/ 14mar2008/seredzem.html

55. Угода про Партнерство та Співробітництво. 16 червня 1994 року. - К.: Представництво  Європейської Комісії в Україні, 1997. – 69 с.

56. Україна на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору / За ред. В. М. Нижника. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 307 с.

57. Україна, Лівія і мотивація Франції. // «День», №72, 22 квітня 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=208885&mainlang=ukr

58. Українська мережа ділової інформації ЛІГА Бізнес Інформ: повідомлення від 1.04.2004.- http://www.liga.kiev.ua.

59. Центр порівняльного та европейського права - Веб-сторінка в мережі Інтернет: http://www.eclc.gov.ua/new/html/ukr/7/aproximation_program_ukr.html

60. Цєлєнь А. Адаптація польського права до європейського права – засади, інституції і процедури// Польський референдум і новий устрій Європейського дому: Уроки для України. –  Фонд „Демократичні ініціативи” (Київ) та Інститут громадських справ (Варшава), 2004. – С. 76 – 100.

61. Шаповалова Н., Озимок І., Селянко Ю., Татаревський О. Участь України в агенціях і програмах Європейського Союзу: перспективи та можливості. Міжнародний центр перспективних досліджень, 2008. 335 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icps.com.ua/doc/Book-all.pdf.

62. Шаповалова О. «Східне партнерство»: асиметрія очікувань і можливостей. / Шаповалова Олександра //International Review. Відносини Україна – ЄС: «Східне партнерство» у регіональному вимірі – 2010, - №3(15). – С.10 (С.4-14).

63. Шлях України до ЄС пролягає через «Східне партнерство». – Режим доступу: http://ua.glavred.info/archive/2009/12/10/095932-1.html

64. Щур М. ЄС пропонує «Східне партнерство» Азербайджану, Вірменії та Грузії / М. Щур. – Режим доступу //

65. European Commission (2008) Communication on Eastern Partnership COM (2008), 823 final. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/external_relations/ eastern/docs/com08_823_ en.pdf.

66. European Union promotes Justice Reform and support to Internally Displaced People in Georgia. European Commission - Press Release. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/880&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

67. European Union provides €30 million for institutional reforms in Ukraine. European Commission - Press Release. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/881&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

68. The Declaration. Prague Summit. Southern Corridor. May 8, 2009. – Режим доступу: http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/press-releases/declaration---prague-summit--southern -corridor--may-8--2009-21533/.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать дипломную работу