Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Логопедия->Дипломная работа — «Особливості розвитку мовлення слабочуючих дітей в умовах спеціальній школі інтернат»

Дипломная работа — «Особливості розвитку мовлення слабочуючих дітей в умовах спеціальній школі інтернат»

Вид работы: дипломная работа магистра

Дисциплина: логопедия

Тема: Особливості розвитку мовлення слабочуючих дітей в умовах спеціальній школі інтернат

Объем: 70 стр + додатки      

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ І МОВЛЕННЯ В СУРДОПЕДАГОГІЦІ ТА В СУРДОПСИХОЛОГІЇ

РОЗДІЛ 2. УМОВИ ОВОЛОДІННЯ МОВОЮ СЛАБОЧУЮЧИМИ ДІТЬМИ НА БАЗІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ТА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ

2.1. Формування мови у дітей з вадами слуху

2.2. Продуктивні види мовлення, якими користуються діти з вадами слуху (усне, письмове, дактильне, жестове)

2.3. Рецептивні види мовлення (глобальне читання, сприйняття дактильної та жестової мови, читання з губ, слухо-зорове сприйняття, слухове сприйняття з апаратурою)

2.4. Співвідношення продуктивних і рецептивних видів мовлення на різних етапах навчання

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОВОЛОДІННЯ ГРАМАТИЧНОЮ БУДОВОЮ МОВИ ГЛУХИМИ ДІТЬМИ ТА СЛАБОЧУЮЧИМИ

3.1. Характеристика граматичних помилок дітей із вадами слуху

3.2. Навички узгодження слів у реченнях слабочуючих дітей

3.3. Розвиток зв’язного мовлення

3.4. Використання залишків слуху у процесі навчання

3.5. Методи та форми навчання слабочуючих дітей

РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (ЕКСПЕРИМЕНТ ЧИ РОЗРОБКИ УРОКІВ)

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Список литературы

 1. Постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004р. №848 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»
 2. БєляєваО.,Котлярова Т. Розвиток зв’язного мовлення дітей зі складним дефектом// Дефектолог. - 2008. № 6 – с.24-28
 3. Богуш А.М., Григоренко Г.І. Запрошуємо до розмови: Посіб.для роботи з дошкільниками. – К.: Освіта, 1997. – 152с.
 4. Быкова Л.М., Вишневская Е.Е. Методика развития речи глухих школьников в младших классах. – Л.: Просвещение, 1979.
 5. Горєлова А. Формуємо зв’язне мовлення.// Дошкільне виховання. – 2004. № 4 – с.15-17
 6. Калмикова Л. Розвиток описового мовлення.//Дошкільне виховання. – 2003. № 4 – с.19-21
  • Когут М.В. Принципи розвитку мовлення та навчання дітей дошкільного віку рідної мови.// БВДС «Мовленнєва веселка». – 2006. № 1-2.- с.1-5
  • Колтуненко И.В., Носкова Л.П.Обучение русскому языку в 5 -7 классах школы глухих. – М.: Просвещение, 1982.
  • Ладыженская Т.А. Методика развития речи на уроках русского языка.- М.: Просвещение,1980.
  • 10. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М.: Просвещение, 1991.

   11. Лещенко О.М. Методика навчання рідної мови і грамоти. – « Вища школа», Київ - 1972

   12. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников. – М.:Просвещение,1985.

   13. Мозгова Т. Виправлення вад вимови фонем у дітей із загальним недорозвитком мовлення// Дефектологія.- 2004. № 1 – с.43-45

   14. Пахомова Н. Мовленнєва готовність дітей дошкільного віку з тяжкими вадами мовлення // Дефектологія.- 2005. № 3 – с. 48-50.

   15. Сєднєва В. О. Основи корекційної роботи з учнями, які мають особливості психофізичного розвитку: методичні рекомендації / В. О. Сєднєва. - Миколаїв: ОППО, 2011. - 36 с.

   16. Стадненко Н. М., Матвєєва М. П., Обухівська А. Г. Нариси з психології: Навчальний посібник, - Камянець-Подільський ,2002.

   17. Стадненко Н.М. та інш. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів. - К., 1998

   18. Тарасун В. Формування мовної особистості - новий напрям логопедичної роботи// Дефектологія.- 2007. № 4 – с. 3-11.

   19. Чав’як Б.П. Основи корекційної роботи. Методичні рекомендації. - с.28. Запоріжжя, 2006

   20. Шкльода В.М. Розвиваємо мовлення дошкільників.// БВДС «Мовленнєва веселка». – 2003. № 17-18.- с.1-12

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая работа — «Система роботи вихователя у спеціальному дошкільному закладі для дітей з тяжкими вадами мовлення»
  Курсовая работа — «Методики подолання заїкання у підлітків і юнаків»
  Курсовая работа — «Подолання стертої форми дизартрії у дітей молодшого шкільного віку на підготовчому етапі корекції»

  Заказать дипломная работу магистра