Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Диплом — «Взаємодія митних і податкових органів при здійсненні контролю за оподаткуванням зовнішньої торгівлі товарами»

Диплом — «Взаємодія митних і податкових органів при здійсненні контролю за оподаткуванням зовнішньої торгівлі товарами»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: финансы

Тема:  Взаємодія митних і податкових органів при здійсненні контролю за оподаткуванням зовнішньої торгівлі товарами

(Взаимодействие таможенных и налоговых органов при осуществлении контроля за налогообложением внешней торговли товарами)

Объем: 107 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНО-податкової СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1.1 Характеристика діяльності митних органів: підходи до розуміння в доктрині і законодавстві

1.2. Структурна детермінація митно-тарифного регулювання

1.3 Інституційно-організаційні засади митного  регулювання  зовнішньоеконо-мічної діяльності

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД

2.1. Аналіз умов використання інструментів митного регулювання в практичній діяльності митних органів

2.2 Оцінка ефективності фіскальної функції митних органів

2.3 Митна вартість товарів та її вплив на обсяг надходжень до державного бюджету

РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОННА МИТНИЦЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

3.1 Зарубіжний досвід застосування електронно-інформаційних систем у митній справі

3.2 Принципи побудови та організація системи «Електронна митниця» в Україні

3.3 Очікувані результати від впровадження системи «Електронна митниця»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. [Текст] : навч. посібн О. П.  Гребельник//. - Київ: Центр навчальної літератури.  - 2005. - 696 с.
 2. Державна допомога виробникам в Україні: реформування відповідно до норм СОТ та ЄС [Текст] Ваврищук В., Каліщук Е., Таран С., Хойні Я., Ясько Н., за ред. С. Касьянова//. - К.: Нора-Друк, 2004. - 86 с.
 3. Інформаційний бюлетень Сумської митниці [Текст]/ Відділ митної статистики//  - 2009.-  37с.
 4. Інформаційний бюлетень Сумської митниці [Текст]/ Відділ митної статистики// - 2010.- 49с.
 5. Козак Ю.Г Міжнародна економіка. [Текст] : навч. посібн.  Ю.Г., Козака, В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського.-К.:ЦУЛ,2004.- 672с.
 6. Корупція в Україні національне дослідження стану корупції у сфері регуляторної політики: митні процедури»  [Текст]/  лист ДМСУ . -  2009 .
 7. Митна політика та митна безпека України [Текст] / П.В. Пашко, П.Я. Пісной // Фінанси України. – 2006. – №1. – С.74–86
 8. Митна політика України як стимулятор економіки в умовах інтеграційних процесів [Текст] /   А. Луцик// Економічний аналіз. -№ 7.-  2010 .-  с.91-93
 9. Митна складова економічної безпек и держави: наукове обґрунтування та оцінка сучасного стану [Текст] /  В. Мартинюк// Наука молода. - № 11. -2009.- С.118-123
 10. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах економічної конкуренції [Текст] /  О.Ф. Івашина //. – 2009.- с.1-5
 11. Митно-тарифне регулювання як інструмент наповнення державного бюджету України [Текст] /  К. І. Новикова// Фінанси.- 2009 с.1-7
 12. Напрями вдосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні [Текст] / Т. М. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - N 11. - C.110-118
 13. Протекціонізм та вільна торгівля у митній політиці україни [Текст] /  К.І. Новикова//  Академія митної служби України. – 2009. - с.1-8
 14.  Сучасна митна політика України та шляхи її вдосконалення[Текст] /   І. М Бобух., В.І. Глухова, О. В.Ковтун // студ. Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. - Випуск 6. -2007. - с.139-141
 15. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля [Текст] : навч. посібн. Т. М. Циганкова ; Київський нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 487с.
 16. Внешнеэкономическая деятельность [Текст]: учебное пособие,  А.П. Клетеник, Г.Е. Баженов, И.Н. Андреева // Вуз: НГТУ.-  2009.- 445 с.
 17. Оптимизация тарифного регулирования таможенно-транспортной деятельности Украины [Текст] / А. В. Шахов, В. М. Питерская//. – 2008. –с.183-195
 18. Практическое применение электронного декларирования [ Текст] / В.И. Карасюк // Таможенное обложение. - №1. - 2007. с. 3
 19. Электронное будущее таможенного декларирования [ Текст] / Г.  Гриц // Таможня и ВЭД.- № 7.  - 2005. - С.18-21.
 20. Энциклопедический словарь экономики и права [Текст] /  М: Вуз и школа 2005. – 546с.

21. E–Commerce Adoption and Small Business in the Global Marketplace: Tools for Optimization [Текст] / Brychan Thomas; Geoff Simmons// IGI Global. - 2010. – с. 399

22.  E-Customs Challenges and Clients’ View Points: Empirical Evidence of Emerging Economy, IranInternational Management Review [Текст] / Mahdi Salehi,  Mehrdad Alipour // Department of Accounting and Management, Zanjan University. -  № 2. – 2010.- с.64-76

23.  e-Customs Innovation and Transformation: A Research Approach [Текст] / Yao-Hua Tan, Stefan Klein, Boriana Rukanova, Allen Higgins, Ziv Baida// Department of Economics and Business Administration, Information Systems Group, Free University of Amsterdam.- 2006. - с.1-13

24.  e-Customs: The Korea Customs Service [Текст]: Project / Mambers of the Korea Customs Service//.- 2008. - c. 1- 6

25. Implementing e-Customs in Europe:An IBM point of view [ Текст]: Revenue Management Solutions / Customs, Borders of the IBM //. 2008.- с.1-12

26.  Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Державної митної служби України «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України”» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=354871&cat_id=352858 –  Загол. з екрану

27.  Визначення митної вартості, Нарахування та оптимізація митних платежів[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.kpl.net.ua/Customs_brokerage_services.html - Загол. з екрану].

28.  Визначення походження товару як фактор побудови виробничої схеми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nalogovnet.com/uk/nalogovye-izmenenija-/539-proisxozhdeniya-tovara-kak-faktor-postroeniya.html - Загол. з екрану

29.  В Україні митне оформлення та контроль товарів тепер має часові межі [Електронний ресурс]. Режим доступу:

30.  http://www.gazetaukrainska.com/2009-12-17-14-42-49/2011-05-05-12-31-26/917-2010-10-20-12-58-07.html –  Загол. з екрану

31.  Державна митна служба України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/index –  Загол. з екрану

32.  Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12 –  Загол. з екрану

33.  Заходи Регіональної інформаційної митниці щодо залучення міжнародної технічної допомоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=1767175&cat_id=297456 –  Загол. з екрану

34.  Зобов'язання України, які містяться у Звіті Робочої групи з питань вступу до СОТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nepu.com.ua/ua/publication/content/585.htm- Загол. з екрану].

35.  Електронне декларування: ризикована необхідність «Юридична газета», Козлов Сергій [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/ru/oarticle/1327/

36.  «Електронна митниця» – головний механізм забезпечення митної безпеки держави,  Пашко Павло Володимирович  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customsbooks.com/articles/p9_elektronna_mytnycia.html –  Загол. з екрану

37.  Кількість необхідних для митного оформлення документів буде зменшено [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://friedman.com.ua/ua/articles/show/5445?PHPSESSID=f286418b9a8a93cdd311880d6e015274  - Загол. з екрану

38.  Митний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92-15- Загол. з екрану

39.  Митниця має регулювати імпорт, враховуючи інтереси національного виробника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=2019807&cat_id=295923 - Загол. з екрану

40.  Наказ Держмитслужби від 08.04.2011 № 298 «Про заходи із запровадження електронного декларування товарів у всіх митних органах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=2623198&cat_id=297456 –  Загол. з екрану

41.  Наказ Держмитслужби від 08.04.2011 № 298 «Про затвердження Тимчасового порядку організації, розповсюдження та використання електронного цифрового підпису в митній службі України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=2619998&cat_id=297456 –  Загол. з екрану

42.  Наказ Держмитслужби від 04.11.10 №1341«Про затвердження Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Держмитслужби України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=2543193&cat_id=297456 –  Загол. з екрану

43.  Основні пріоритетні напрямки діяльності та завдання Державної митної служби України на 2009 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=1196358&cat_id=363480–  Загол. з екрану

44.  Пропозиції ділової спільноти стосовно оптимізації митних процедур [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uspp.org.ua/actual/90.propozicii-dilovoi-spilnoti-stosovno-optimizacii-mitnikh-procedur.htm - Загол. з екрану

45.  Реєстр підприємств, допущених до електронного декларування станом на 01.06.2011 (Наказ Держмитслужби від 17.03.2011 № 216) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=2164955&cat_id=297456 –  Загол. з екрану

46.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.08 №1236-р "Про схвалення Концепції створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=578800&cat_id=297456 –  Загол. з екрану

47.  Шість кроків, які треба зробити підприємцю, щоб користуватися „Електронною митницею” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=1486027&cat_id=297456 –  Загол. з екрану

48.  Демин Ю. Понятие и место таможенного контроля в системе функций Украинского государства. Часть третья, Правознавец 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravoznavec.info/voprosi-teorii-prava/ponjatie-i-mesto-tamozhennogo-kontrolja-v-sisteme-funkcij-ukrainskogo-gosudarstva3.html –  Загол. з екрану

49.  Международные экономические отношения: Уч. /Рыбалкин. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://exsolver.narod.ru/Books/Econom/Mev2. - Загол. з екрану

50.  На таможне упростят контроль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finance.obozrevatel.com/trends/na-tamozhne-uprostyat-kontrol.htm –  Загол. з екрану

51.  Сущность государственной таможенной служби Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.optimagroup.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=58&lang=ru - Загол. з екрану

52.  Таможенная система Украины – одна из немногих сфер, где уровень коррупции стабильно повышается  Александр Пархоменко, «Новый Севастополь» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://new-sebastopol.com/archive_news/Tamozhennaya_sistema_Ukrainy_____odna_iz_nemnogih_sfer__gde_uroven__korrupcii_stabil_no_povyshaetsya/ –  Загол. з екрану

53.  Электронное будущее таможенного декларирования [ Текст] / Г.  Гриц // Таможня и ВЭД.- № 7.  - 2005. - С.18-21.

54.  Электронное декларирование [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа: http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./11233/86831/ –  Загол. з екрану

55.  Электронное декларирование действует, ЗАО Тамга [Електронний ресурс]. – 2008. – Режим доступу: http://www.tamga-group.ru/articles/articles_2.html/–  Загол. з екрану

56.  Энциклопедический словарь экономики и права [Текст] /  М: Вуз и школа 2005. – 546с.

57. Экономические проблемы Украины в связи с созданием Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси, Киевский центр политических исследований и конфликтологии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.analitik.org.ua/current-comment/ext/4b8cd1526dd15/ –  Загол. з екрану

58.  E-Customs,  Federal Ministry of Finance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://english.bmf.gv.at/Customs/Trade/ECustoms/_start.htm –  Загол. з екрану

59.  E-Customs: a far future comes close [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.macocustoms.com/default.asp?page=E-Customs –  Загол. з екрану

60.  E-customs control procedures redesign Methodology: model-based application /Jianwei Liu, Ziv Baida and Yao-Hua Tan, Vrije University Amsterdam, Faculty of Economics and Business Administration//  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://csrc.lse.ac.uk/asp/aspecis/20070103.pdf –  Загол. з екрану

61.  EU eCustoms Strategy, / Fernando do Carmo, Anna Dubielak// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecom.fov.uni-mb.si/proceedings.nsf/Proceedings/E75EB7F9E3CB8C92C12571800039C62F/$File/13_Panel.pdf –  Загол. з екрану

62.  eCustoms Project [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.revenue.ie/en/customs/ecustoms/index.html –  Загол. з екрану

63.  WTO welcomes Ukraine as a new member [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wto.org/english/news_e/pres08_e/pr511_e.htm - Загол. з екрану.

64. Кунєв Ю. Д. Процесна складова системно-правової моделі митної діяльності / Ю. Д. Кунєв // Митна справа. - 2009. - № 6(66). - С. 58-63.

65. Энциклопедический словарь в 86 т. / под ред. проф. И.Е.Андреевского, К.К.Арсеньева, О.О.Петрушевского. - Издатели: Ф.А.Брокгауз /Лейпциг/ и И. А. Ефрон /С.-Петербург/. - 1890-1907 / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. vehi. net/brokgauz/index. html.

66.  Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [голов. ред. В. Т. Бусел]. - Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.

67.  Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. ozhegov. org/words/7037.shtml.

68.  Большая Российская энциклопедия / [глав. ред. акад. А. М. Прохоров] // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. vedu. m/BigEncDic/18444#.

69.  Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. - Київ: Ли6ідь, 1997. - 376 с.

70.  Компанієць Л. Г. Сутність поняття „діяльність” / Л. Г. Компанієць // Збірник наукових праць Гілея: науковий вісник. - 2010. - № 41 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_41/Gileya41/F3_doc. pdf.

71. Філософський словник / [ред.-упоряд. В. І. Шинкарук]. - Київ: „Абріс”, 2002. - 742 с.

72.  Философский словарь / [ред.-сост. И. Т. Фролов]; [5-е изд]. - Москва: Политиздат, 1987. - 590 с.

73.  Винославська О.В. Психологія: навчальний посібник / О.В.Винославська, О. А. Бреусенко-Кузнецов. - Київ: ІНКОС, 2009. - 390 с.

74.  Сандровский К. К. Таможенное право: учебное пособие / Константин Константинович. - Киев: Вища школа, 1974. - 176 с.

75.  Габричидзе Б. Н. Административное право / Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский. - Москва: ООО ТК „Велби”, 2002. - 480 с.

76.  Настюк В. Я. Митне право України: навчальний посібник / В. Я. Настюк, М. Г. Шульга. - Харків: Національна юридична академія України, 2001. - 114 с.

77.  Жорін Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): навчальний посібник / Федір Лук’янович Жорін. - Київ: КНЕУ, 2001. - 248 с. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pravouch. com/page/tamozhua/ist/ist-25--idz- ax305--nf-2.html.

78.  Приймаченко Д. В. Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави: дис. ... доктора юридич. наук: 12.00.07 / Приймаченко Дмитро Володимирович. - Ірпінь, 2007. - 477 с.

79.  Ченцов В. В. Митне право України: навчальний посібник / [Ченцов В. В., Кувакін С. В., Мазур А. В. та ін.]; за заг. ред. проф. В. В. Ченцова. - Київ: Істина. - 2007. - 283 с. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pravnyk. info/mtn_zm. html.

80.  Митний кодекс України від 11 липня 2002 року // Офіційний вісник України. - 2002. - № 31. - Ст. 1.

81.  Терміни і поняття в законодавстві України: науково-практичний словник-довідник / [уклад. Скакун О. Ф., Бондаренко Д. М.]. - Харків: Еспада, 2003. - 512 с.

82.  Митний кодекс України від 13 березня 2012 року // Офіційний вісник України. - 2012. - № 32. - Ст. 9.

83.  Про затвердження Положення про Державну митну службу України: Указ Президента України від 12 травня 2011 року № 582/2011 // Офіційний вісник Президента України. - 2011. - № 16. - Ст. 27.

84.  Авер’янов В. Б. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії / В. Б. Авер’янов // Право України. - 2003. - № 5. - С. 117-122.

85.  Латинсько-український словар для середніх шкіл / [відп. ред. Ю. Кобилянський]. - Відень: накл. цісар.-корол. вид-ва шкільних книжок, 1912. - 660 с. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. library. univ. kiev. ua/ukr/elcat/new/detail. php3?doc_id=1295649.

86.  Словник іншомовних слів / [за ред. чл.-кор. АН УРСР О. С. Мельничука]. - Київ: Головна редакція української радянської енциклопеції, 1977. - 775 с.

87.  Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. - Київ: Аконіт, 2000- . -Т. 3. (О-Р). - 2000. - 927 с.

88.  Малишев Б. В. Застосування норм права (теорія і практика): навчальний посібник / Б. В. Малишев, О. В. Москалюк. - Київ: Реферат, 2010. - 260 с.

89.  Ващенко В. В. Митно-тарифне регулювання в Україні у 1-му півріччі 2000 року / В. В. Ващенко // Митна справа. – 2000. – № 4. – С. 7–12.

90.  Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. П. Гребельник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.

91.  Основы таможенного дела : учебник / под общ. ред. В. Г. Драганова; Рос. тамож. акад. ГТК РФ. – М. : Экономика, 1998. – 687 с.

92.  Дюмулен И. И. Всемирная торговая организация / И. И. Дюмулен. – М. : Экономика, 2003. – 271 с.

93.  Єгоров О. Б. Митна економіка (Україна – СОТ – ЄС) : посібник / О. Б. Єгоров. – Одеса : ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. – 226 с.

94.  Злепко Н. П. Мито як фіскальний ресурс державного бюджету та інструмент фінансової політики : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Злепко Надія Петрівна; Тернопільська академія народного господарства. – Т., 2005. – 251 с.

95.  Землянская Н. И. Правовая природа таможенных платежей [Электронный ресурс] : дисс. …канд. юрид. Наук : 12.00.14. / Землянская Наталья Ивановна; Саратовская государственная академия права. – М. : РГБ, 2005. – 219 с.

96.  Карамбович І. М. Митна система та її роль в регулюванні зовнішньої торгівлі України : монографія / І. М. Карамбович. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 281 с.

97.  Ліпіхіна Т. Д. Оподаткування експортно-імпортних операцій в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Ліпіхіна Тетяна Дмитрівна; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К., 2002. – 223 с.

98.  Мельник Т. М. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції : монографія / Т. М. Мельник. – К. : КНТЕУ, 2007. – 396 с.

99.  Міхеєва О. Г. Роль міжнародного права у здійсненні митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності України : автореф. дис. …канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. Г. Міхеєва; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 19 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу специалиста