Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Право->Дипломная работа — «Стягнення аліментів з боржників, що знаходяться за кордоном»

Дипломная работа — «Стягнення аліментів з боржників, що знаходяться за кордоном»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: семейное право

Тема: Стягнення аліментів з боржників, що знаходяться за кордоном

Объем: 88 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. Правове регулювання відносин пов'язаних зі стягненням аліментів в Україні

1.1. Стягнення аліментів з непрацюючих осіб

1.2. Стягнення аліментів з працюючих осіб

2. Правове регулювання відносин стягнення аліментів з боржників, що знаходяться за кордоном

2.1 Міжнародні акти що регулюють відносини стягнення аліментів з боржників, що знаходяться за кордоном

2.2 Порядок застосування міжнародних актів в сфері стягнення аліментів з боржників, що знаходяться за кордоном

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
 2. Гаазька конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання 1973 року // Відомості Верховної Ради. – 2006 – № 43. – Ст. 416.
 3.  Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми від 20 травня 1980 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. –  № 17. – Ст. 451.
 4. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.
 5. Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року  // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. –  № 1. – Ст. 205.
 6. Конвенція про визнання і виконання рішень про аліментні зобов’язання стосовно дітей від 15 квітня 1958 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. –  № 24. – Ст. 862.
 7. Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання від 2 жовтня 1973 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 24. – Ст. 862.
  • Конвенція про захист дітей та співробітництво у сфері усиновлення від 29 травня 1993 року // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1993. –  № 7. – Ст. 235.
  • Конвенція про право, що застосовується до аліментних зобов’язань стосовно дітей від 24 жовтня 1956 року // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 11. – Ст. 328.
  • Конвенція про право, що застосовується до аліментних зобов’язань від 2 жовтня 1973 року Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. –  № 1. – Ст. 205.
  • Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. № 46. – Ст. 417.
  •  Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей від 19 травня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 11. – Ст. 328.
  • Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 року (дата набуття чинності для України – 23.03.1976 року) // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 11.
  • Нью-Йоркська Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 10 червня 1958 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi
  • Кодекс про шлюб та сім'ю України від 20.06.1969 № 2006-VII // Відомості Верховної Ради УРСР.  – 1969. – № 26. – Ст. 204.
  • Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.
  • Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
  • Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492
  • Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.
  • Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – С. 207.
  • Про Державний бюджет України на 2013 рік: Закон України від 06.12.2012 р. № 5515-VI // Відомості Верховної Ради України . – 2013. –  № 5-6. – Ст. 198.
  • Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 року № 2342-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 6. – Cт. 147.
  • Про індексацію грошових доходів населення: Закон України від 03.07.1991 № 1282-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 42. – Ст. 551.
  • Про міжнародні договори України: Закон України від від 29.06.2004 № 1906-IV // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
  • Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 02.06.2005 року № 2623-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Cт. 354.
  • Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI  // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–45. – С. 529.
  • Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 564 // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 18. – Ст. 925.
  • Про затвердження Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року № 146 // Право України. – 1994. – № 7–8.
  • Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.09.2008 року № 510 // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 91. – Ст. 3036.
  • Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.09.2004 року № 747/460 // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 41. – Ст. 2740.
  • Про затвердження Положення про прийомну сім’ю: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565 // Офіційний Вісник України. – 2002. – №18. – Ст. 926.
  • Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання: Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2007 року № 302/80/49 // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 17. – Ст. 685.
  • Про затвердження Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 76. – Ст. 2561.
  • Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року № 1203 // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 34.
  • Про затвердження Правил опіки та піклування: Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131/88 // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 26.
  • Про затвердження Типового положення про будинок дитини: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.05.1998 року № 123 // Офіційний Вісник України. – 1998. – № 23.
  • Про затвердження Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 76. – Ст. 2561
  • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 року «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 7.
  • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 5.
  • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1.
  • Рішення Апеляційного суду Донецької області (справа № 22ц-5048/10) від 1 червня 2010 року [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua
  • Ухвала Колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 3 березня 2010 року [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8515948
  • Ухвала Колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 27 травня 2009 року [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3836210
  • Prawo. Ustawa. Kоdeks postepowania cywilnego. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www//http:// dokumenty.e-prawnik.pl/kodeksy/kodeks-postepowania-cywilnego/
  • Антокольская М.В. Семейное право. –  М., 1999. –  417 с.
  • Афанасьєва Л. В. Аліментні зобов’язання інших членів сім’ї та родичів / Л. В. Афанасьєва // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2002. – № 1.
  • Афанасьєва Л. В. Аліментні зобов’язання свояків, фактичних вихователів та вихованців / Л. В. Афанасьєва // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2002. – № 17.
  • Афанасьєва Л. В. Права неповнолітньої дитини на утримання // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. – 2004. – № 2. – С. 154–163.
  • Афанасьєва Л. В. Проблеми законодавчого визначення оптимального розміру аліментів на неповнолітніх дітей / Л. В. Афанасьєва // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2001. – № 1.
  • 50. Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л.В. Афанасьєва ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. –  Х., 2003. –  20 с.

   1. Барсукова В.М. Практика розгляду судами справ, пов’язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми / В.М. Барсукова // Вісник Верховного Суду України. –  №9 (109). – 2009. – С. 18-29.
   2. Бартошек М. Римське право: (Поняття, терміни, визначення): [Пер. з чеськ.]. – М.: Юрид. Літ., 1989. – 448 с.
   3. Бурлай О. Є. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві : автореф. дис. … канд. юрид. наук. –  К., 2007. –  С. 19.
   4. Верховець К.С. Стягнення аліментів на дитину за чинним сімейним законодавством: підстави та процедура / К. С. Верховець // Порівняльно-аналітичне право. – № 3-1. – 2013. – С. 112-115
   5. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. - М.: Юрид. лит., 1972. - 336 с.
   6. Гончаренко О.М. Захист прав дитини за допомогою норм міжнародного приватного права / О.М. Гончаренко // Науковий вісник нац. університету біоресурсів і природокористування України . – 15/09/2011 . – №165.  Ч.2: Право . – С. 312-316.
   7. Дрижчаная Е. Г. Исполнение иностранных судебных решений о взыскании алиментов на детей // Советское государство и право. –  1973. –  № 4. –  С. 121–124
   8. Дякович М. М. Сімейне право : навчальний посібник / М. М. Дякович. – Київ : Правова єдність,  2009. – 512 с.
   9. Єфременко В.В. Сторони у справах про стягнення аліментів на дітей // Форум права. –  2007. –  № 3. – С.97-103 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-3/07evvand.pdf
   10. Калакура В.Я. Правове регулювання відносин батьків і дітей  у міжнародному сімейному праві / В.Я. Калакура //  Університетські наукові записки. – №8(81). – 2009. – С. 81-87.
   11. Капля О.М., Берездецький Ю.М. Вина як підстава стягнення неустойки за несплату аліментів / О.М. Капля, Ю.М. Берездецький // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – №3. –  2012. – С. 213-216

   62. Корнилов В.Н. Особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов. –М.: ВЮЗИ, 1979. – 49 с.

   1. Красицька Л.В. Стягнення неустойки як спосіб захисту прав дитини на утримання / Л.В. Красицька // Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансово-юридичної академії (економіка, право),. - №1(1). –  2011 . – С. 204-211
   2. Левківський Б. К.  Стягнення аліментів на дитину: сучасні проблеми та перспективи удосконалення нормативного регулювання / Б.К. Левківський  // Цивільне право та цивільний процес: актуальні питання. - №3. – 2012. – С. 56-58
   3. Лепех С. М. Сімейне право України : навчальний посібник / С. М. Лепех. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 318 с.
   4. Матвеев Г. К. Актуальные проблемы советского коллизионного семейного права // Г. К. Матвєєв. –  Вибране / упоряд. В. І. Кисіль. –  К., 2008. –  620 с.
   5. Митрофанова, О. Правове регулювання обов’язків батьків щодо утримання дитини та способи їх виконання / Олена Митрофанова // Юридичний журнал : Аналіт. матеріали. Коментарі. Судова практика. 2010. № 5. - С. 93
   6. Онишко О.Б. Судовий розглядшлюбно-сімейних справ відповідно до чинного законодавства України та Польщі /Онишко О.Б. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Випуск 3. –  2010. – С. 155-166

   69. Примак В. Підстави й умови виникнення аліментних зобов’язань за новим Сімейним кодексом України // Юридична Україна. –2003. -№ 1. –С. 66-74.

   1. Пчелинцева Л.М. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2004. –  688 с.
   2. Пшонка М.П., Дьоміна О.О. Проблемні питання правозастосування за результатами аналізу касаційного перегляду судових рішень у цивільних справах у І півріччі 2012 року / М. П. Пшонка, О.О. Дьміна // Часопис цивільного і кримінального судочинства. –  № 6(9). – 2012. – С. 147-158
   3. Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с.
   4. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / З.В. Ромовська. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 с.
   5. Рясенцев В.А. Семейное право. М.: «Юридическая литература», 1971. – 269 с.
   6. Сапейко Л. В. Визначення розміру аліментів на неповнолітніх дітей за новим Сімейним кодексом України / Л. В. Сапейко // Проблеми законності. – 2003. – № 63.
   7. Сапейко Л. В. Загальна характеристика аліментного зобов’язання батьків щодо неповнолітніх дітей / Л. В. Сапейко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск.
   8. Сапейко Л. В. Право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей / Л. В. Сапейко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – № 18.
   9. Сапейко Л.В. Правове регулювання аліментних обов’язків батьків та дітей: Автореф. дис.… канд. юрид. наук: 12.00.03: – Харків, 2003. – 20 с.
   10. Сімейне право України : підручник / [Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В.Жилінкова та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – [2-е вид., перероб. і допов.] – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.
   11. Сімейне право України : підручник / [Т. О. Ариванюк, І. А. Бірюков, В. С. Гопанчук та ін.] ; за ред. В. С. Гопанчука. – К. : Істина, 2002. – 304 с.
   12. Сімейне право України: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.
   13. Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1248 с.
   14. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008. – 855с.
   15. Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні» до 20-річчя ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини. –  Київ, 2010. – 228 с. (С.83-84)
   16. Фортуна Т. Джерела правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних судів / Т. Фортуна // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012.  – №56. – С. 292–300

   86. Червоный Ю.С., Волосатый Г.С., Калитенко О.М., Труба В.И. Семейное право Украины: Учебник. –Х.: ООО «Одиссей», 2005. –520 с.

   87. Черняк Ю. В. Правила міжнародного співробітництва у сфері захисту дітей (на матеріалах Гаазької конвенції 1996 р.) // Право України. –  2008. –  № 5. –  С. 92–98

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Договор аренды и его виды»
  Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
  Реферат — «Корпоративне право Китаю»

  Заказать дипломную работу специалиста