Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Эссе->Экономика (другое)->Эссе — «Роль комерційних банків на інвестиційному ринку»

Эссе — «Роль комерційних банків на інвестиційному ринку»

Вид работы: эссе

Дисциплина: инвестирование

Тема: Роль комерційних банків на інвестиційному ринку

(Роль коммерческих банков на инвестиционном рынке)

Объем: 11 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Фрагмент работы 

Налагоджене функціонування будь-якої держави неможливе без ефективно побудованої банківської системи. Для банківської системи, у тому числі комерційних банків, призначених для втілення надійності і безпеки, є очевидною необхідність вирішення цього питання з точки зору інвестування, для яких комерційні банки є чи не основним джерелом залучення коштів. На даному етапі, роль комерційних банків змінюється з новими вимогами ринкової економіки. Значні інвестиції банків є одним з основних інструментів формування і прискорення руху потоків фінансів та забезпечення достатніми ресурсами всіх економічних суб'єктів. Тому тема ролі комерційних банків на інвестиційному ринку досягає високої актуальності.

Метою даної роботи є визначення ролі комерційних банків на інвестиційному ринку.

Реалізація мети вимагає, яка ставиться в роботі, вирішення таких завдань:

- визначити поняття інвестиційного ринку та визначити його головне завдання;

- дослідити комерційні банки з позиції учасників ринку цінних паперів;

- зазначити позитивні та негативні моменти від участі комерційних банків у інвестиційному процесі;

- проаналізувати місце комерційних банків у системі інституційних інвесторів;

- виокремити види операцій із цінними паперами, що здійснюють комерційні банки, та особливості їх здійснення;

- визначити інвестиційну діяльність комерційних банків з позиції банк – підприємство.

Реформування національної економіки вимагає значних вкладень і інвестиційної діяльності, яка б дозволила залучати все більшу кількість коштів в сектори, які цього потребують. Через тривалий застій економіки в середині 1990-х років, яка характеризувалася неефективною податковою системою, недосконалою амортизаційною політикою і т.д., відбулось значне зниження обсягів прибутку й амортизаційних відрахувань в компаніях, тобто ресурсів, які завжди були основним джерелом внутрішніх інвестицій.

Відомо, що джерела інвестицій, які складають великий обсяг заощаджень належать населенню. Головне завдання, яке стоїть перед інвестиційним ринком є створення умов для перетворення даних заощаджень в інвестиції, що можливо лише за умови знаходження безпечних методів розміщення грошових коштів у інвестиційні інструменти. Вирішити дану задачу на високому рівні може система комерційних банків.

В Україні комерційні банки приймають досить активну участь при здійсненні операцій на ринку цінних паперів. Діюче законодавство (ЗУ «Про банки і банківську діяльність" та ЗУ "Про цінні папери і фондову біржу") надає змогу українським комерційним банкам проводити широкий спектр операцій із цінними паперами: банки мають право випускати акції, депозитні сертифікати, облігації, векселі та інші цінні папери, також вони мають право придбати цінні папери за власний рахунок, маючи на меті різні цілі, тобто вони виконують функції інвесторів. Банки можуть також надавати посередницькі операції із цінними паперами за комісійну винагороду, яку вони при цьому отримують. Але при цьому операції банків з як з купівлі, так і з продажу цінних паперів за свій рахунок та за дорученнями клієнтів нічим особливим не відрізняється від таких же операцій, що здійснюються фінансовими посередниками.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать эссе