Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Эссе->Экономика (другое)->Эссе — «Фондовий ринок. Зміст та операції на фондовому ринку»

Эссе — «Фондовий ринок. Зміст та операції на фондовому ринку»

Вид работы: эссе

Дисциплина: инветирование

Тема: Фондовий ринок. Зміст та операції на фондовому ринку

(Фондовый рынок. Содержание и операции на фондовом рынке)

Объем: 12 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Фрагмент работы 

Економіка України знаходиться в кризисних умовах, що передбачають зниженням обсягу інвестицій в економіку України, згортання виробничої діяльності певних галузей (сільського господарства, переробної промисловості тощо), так як політичні та соціальні процеси в державі занижують довіру до вітчизняної економіки. Економічний осередок України є розбалансованим, досить нестабільним, що зумовлює його високий ступінь ризику, а, тому, засвідчує про створення несприятливого інвестиційного клімату в країні. Проте застосування інвестицій в економіку України за допомогою інструментів фондового ринку в першому півріччі 2011р. становили 75,32 млрд. грн., це у два рази більше ніж у першому півріччі 2010 р. (38,09 млрд. грн.). Обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), відобразив значне зростання і становив 916,56 млрд. грн. Тому на даний момент тема фондового ринку є досить актуальною та вимагає детального розгляду.

Метою даної роботи є визначення сутності та значення фондового ринку та особливості операцій, що проводяться на ньому.

Для досягнення поставленої перед нами мети необхідно вирішити завдання, наведені нижче:

- визначити вчених, які досліджували питання фондового ринку;

- зазначити поняття та завдання фондового ринку;

- охарактеризувати види операцій на фондовому ринку;

- проаналізувати сучасний стан та можливості розвитку фондового ринку.

На даному етапі дослідженням теоретичних та практичних аспектів розвитку сучасних фондових ринків займаються такі російські вчені (Я.М. Міркін, В.В. Бочаров, І.П. Фамінський, Б.А. Колтинюк) та українськими – А.Н. Мертенс, І.А. Бланк, А.М. Гольцберг, Ю.М. Лисенков та іншими. Проблемамирегулювання та формування фондових ринків піднімаються в роботах українських вчених – О.М. Мозгового, В.Є. Новицького, В.В. Оскольського,  О.Ю. Ромашко. Також міжнародна інвестиційна діяльність, її реалізація в умовах інтернаціоналізації світової економіки, трансформації перехідних економік розкрито цікава Б.В. Губському, Д.Г. Лук’яненку, Є.Г. Панченко, Ю.М. Пахомову, А.М. Поручнику, А.С. Філіпенку, так як саме вони піднімають дані проблеми в своїх працях.

Невід’ємною та дуже важливою складовою фінансової системи економіки, а особливо ринкової, є фондовий ринок. І саме тому налагодження ефективного і дієвого фондового ринку виступає досить важливим елементом завершення процесу становлення держави.

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) виступає тією частиною ринку капіталів, на якому відбувається як емісія, так і купівля та реалізація цінних паперів. Це поняття є абстрактним і служить для позначення системи дій і механізмів, які роблять можливими торгівлю цінними паперами. Це поняття часто плутають з поняттям фондова біржа, що є не вірним, адже фондова біржа це організація, що дає можливість здійснюватись торговим операціям і співпраці покупців та продавців цінних паперів для їх продажу.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать эссе