Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Эссе->Языки/Литература->Статья — «Диференційований та індивідуальний підхід до навчання на уроках англійської мови у класах із вечірньо-заочною формою навчання»

Статья — «Диференційований та індивідуальний підхід до навчання на уроках англійської мови у класах із вечірньо-заочною формою навчання»

Вид работы: статья

Дисциплина: методика викладання англійської мови

Тема: Диференційований та індивідуальний підхід до навчання на уроках англійської мови у класах із вечірньо-заочною формою навчання

Объем: 16 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: русский

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимова Н.О. Индивидуальность учащегося и индивидуальний поход / Акимова Н.О., Козлова Т.Н. // Знание, 2012. – № 3. – С. 7.

2. Биков В. Ю. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України // Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби технології : монографія / [В. Ю. Биков, О. О. Гриценчук, Ю. О. Жук та ін.] / Академія педагогічних наук України, Інститут засобів навчання. – Київ : Атіка, 2005. – С. 77–140.

3. Бордовская Н.В. Педагогика : учеб. для вузов / Бордовская Н.В., Реан А.А. – СПб. : Питер, 2011. – 304 с.

4. Бухаркина М.Ю. Технология разноуровневого обучения / Бухаркина М.Ю. // Иностранные языки в школе. – 2010. – № 3. – С. 14.

5. Володько В.М. Індивідуалізація й диференціація навчання: понятійно-категорійний аналіз / Володько В.М. // Педагогіка і психологія. – 2007. – 356 с.

6.   Державний стандарт початкової загальної освіти. – К., 2011.

7.Заремская С.И., Слободчиков А.А. Развитие инициативной речи учащихся (на матери але англ. яз.): Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1983. - 127 с.

8.З досвіду викладання іноземної мови / За ред. М.Я. Дем'яненко. - К.: Рад. шк., 1980. - 112 с.

9. Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації / Н. Клокар // Шлях освіти. – 2007. – №4 (46). – С. 38–41.

10. Ковальська К.Р. Дистанційне навчання як перспективна форма розвитку предметно-орієнтованих професійних компетентностей учителів. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/

11.  Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. (затверджено Постановою МОН України В.Г.Кременем 20 грудня 2000р.)

12.Моисеев Е. «Дистанционное образование в школе», ж. «Директор школи. Украина», февраль 2010 года.

13.Панова Л.С. Обучение иностранному язику в школе: Пособие для учителя. - К.: Рад. шк., 1989. - 144 с.

14.  Полат Е.С. Разноуровневое обучение / Полат Е.С. // Иностранные языки в школе. – 2011. – № 1. – С. 4-12.

15.  Фіцула М.М. Педагогічні проблеми перевиховання учнів / Фіцула М.М. – К. : Педагогіка, 2000. – С. 9-12.

16. http://testportal.org.ua/   сайт експерименту з дистанційного навчання школярів  (керівник  к.т.н. Богачков Ю. М.)

17. http://www.ime.edu-ua.net/nauk.html Відділ дослідження і проектування навчального середовища ІІТЗН АПН України.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать эссе