Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая — Розробка спеціального модулю ІСМ аналізу рентабельності підприємства

Курсовая — Розробка спеціального модулю ІСМ аналізу рентабельності підприємства

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: экономическая кибернетика

Тема: Розробка спеціального модулю ІСМ аналізу рентабельності підприємства

(Разработка специального модуля ИСМ анализа рентабельности предприятия)

Объем: 40 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1.  Визначення підходів до розробки інформаційної системи аналізу оборотності коштів

1.1. Інформаційна система в структурі керівництва організацією

1.2. Теоретичний підхід до аналізу оборотних коштів

1.3. Технологічний процес перетворення інформації

2. Розробка модулю аналізу оборотності капіталу підприємсва

2.1. Постановка задачі

2.2. Математичний опис задачі

2.3. Алгоритм рішення задачі

3. Загальні висновки

Перелік використаної літератури

Додаток 1

Додаток 2

 

Список литературы

 

  1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. Г.А. Титаренко. - М.: ЮНИТИ, 2000 .- 400 с.
  2. Ананьєв, О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 584 с.
  3. Антонов, В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології. - К.: ЦНЛ, 2005. - 432 с.
  4. Бажин И.И. Информационные системы менеджмента. М.: ГУ–ВШЭ, 2000.–688 с.
  5. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 224с.
  6. Гагарина Л. Г., Киселев Д. В., Федотова Е. Л. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. – 384 с.
  7. Гвоздева В.А., Лаврентьева И.О. Основы построения автома-тизированных информационных систем. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 320 с.
  8. Гужва, В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах. - К.: КНЕУ, 2001. - 400 с.
  9. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу. – К:МАУП, 2003. – 148 с.

10. Інформаційні системи в менеджменті [Text] : підручник / В. О. Новак, Ю. Г. Симоненко, В. П. Бондар, В. В. Матвєєв. - К. : Каравела : Піча Ю.В., 2008. - 616 с.

11. Латинський Г.В. Автоматизовані системи обробки економічної інформації. – К.: Вища школа, 1995 . – 287 с.

12. Маслов, В.П. Інформаційні системи і технології в економіці [Текст]: навчальний посібник / В.П. Маслов; Мін-во освіти і науки України. - К.: Слово, 2003. - 264 с.

13. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті” / Ю.М. Барташевська – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2007. –  10 с.

14. Татарчук, М.І. Корпоративні інформаційні системи [Текст] : навчальний посібник / М. І. Татарчук ; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 291 с.

15. Чекмарев Ю. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 184 с.

16. Черняк, О.І. Системи обробки економічної інформації [Текст]: підручник / О.І. Черняк, А.В. Ставицький, Г.О. Чорноус. - К.: Знання, 2006. - 447 с.

17. Шквір В.Д., Загородній А.Г.Інформаційні системи і технології в обліку. – Львів: Львівська політехніка, 2003. – 269с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу