Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая — «Типи і моделі економічних систем та їх еволюція»

Курсовая — «Типи і моделі економічних систем та їх еволюція»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: основы экономических наук

Тема: Типи і моделі економічних систем та їх еволюція

(Типы и модели экономических систем и их эволюция)

Объем: 33 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

1.1. Економічна система: функції, якісне визначення

1.2. Структура економічної системи

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

2.1. Класифікація економічних систем

2.2 Порівняльна характеристика економічних систем

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

3.1. Еволюція економічної системи України 

3.2. Національна модель соціально-економічного розвитку України

Висновки

Список літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Васильців Т.Г. Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності в Україні // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 1(10). - С. 145-150
 2. Грабинський І.М.Сучасні економічні системи: Навчальний посібник.- Львів: Інтереко, 1997. - 176 с.
 3.  Мельник Л. Ю. та ін. Політична економія  - 2-ге вид., доопрац. і доп. - Дн-ск: Пороги, 2008. - 186 с.
 4. Мочерний С. В., Мочерна Я. С. Політична економія: навчальний посібник. - 2-ге вид.,випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 684 с.
 5. Старостенко Г. Г. Політична економія: навчальний посібник - К. : Центр учбової літератури, 2006. - 344 с.
 6. Політична економія: навчальний посібник / за ред. Рибалкіна В.О. - К.: Академвидав, 2007. - 672 с.
 7. Політична економія: навч. посібник / за заг. ред. Степури О.С. - К.  Кондор, 2006. - 408 с.
 8. Політична економія: навчальний посібник / За ред. Г. І. Башняніна, Є.С. Шевчук. - 5-те вид., стереотип. - Львів : Новий Світ-2000, 2006. - 479 с.
 9. Приходько В.В., Вікторов В.Г., Пшінько О.М. та ін. Особливості державного регулювання економіки в сучасній Україні: навчальний посібник для вузів. - Дн-ськ : ДНУЗТ, 2007 (ДНУЗТ). - 200 с.
 10. Савченко В.Ф. Необхідність та шляхи вдосконалення державного регулювання розвитку економіки регіонів  // Формування ринкових відносин в Україні - 2009. - № 1. - С. 154-159
 11. Точилін В.О., Венгер В.В. Формування функціонально-ефективної моделі ринку: конкуренція та бар'єри, ринкова влада і державне регулювання // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 2. - С. 23-38
 12. Транченко Л.В., Лисенко Н.О.Державне регулювання економіки: навч.-метод. посібник - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 196 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу