Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая — «Діагностика стану аграрного сектору в регіонах»

Курсовая — «Діагностика стану аграрного сектору в регіонах»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: регіональна економіка

Тема: Діагностика стану аграрного сектору в регіонах

Объем: 45 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

 

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні основи вивчення аграрного сектору

1.1. Принципи, структура і форми територіальної організації управління АПК

1.2. Використання зарубіжного досвіду управління АПК в Україні

Розділ 2. Аналіз стану аграрного сектору в регіонах

2.1. Аналіз оцінки розвитку аграрного сектору України

2.2. Порівняльний аналіз розвитку сільського господарства в Дніпропетровській та Запорізькій областях

Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку аграрного сектора України

3.1. Проблеми аграрного сектора України

3.2. Концептуальні напрями удосконалення управління АПК на регіональному рівні

Висновки

Список використаних джерел

Додаток

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
  2. Земельний кодекс України від 25 жовт. 2001 р. № 2768 // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 3 – 4. – С. 27.
  3. Агропромисловий розвиток України – криза невикористаних можливостей [Текст] / І. Г. Кириленко [и др.] // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2011. – № 3. –С. 16 – 22
  4. Алейнікова О.В. Напрями ефективної державної аграрної політики та програмно-цільовий підхід державного регулювання АПК [Текст] / О. В. Алейнікова // Інвестиції: Практика та досвід : Аналіз. Прогнози. Коментар – 2011. – № 8. – С. 99 – 103.
  5. Божидарник Т. Актуальні проблеми розвитку регіональних АПК [Текст] / Т. Божидарник, Ю. Фесіна // Економіст : науково-практичний журнал – 2011. – № 7. –  С. 66 – 67.
  6. Головня Ю. І. Напрями вдосконалення системи управління регіональними АПК [Текст] / Ю. І. Головня // Інвестиції: Практика та досвід : Аналіз. Прогнози. Коментар – 2010. – № 14. –  С. 41 – 44.
  7. Зубець , М. Наукові засади розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах [Текст] / М. В. Зубець // Економіка АПК : міжнародний науково–виробничий журнал. – 2011. – № 1. –  С. 3 – 11.
  8. Крылатых Э. Н. Агропродовольственный сектор: многофункциональность, факторы развития, риски [Текст] / Э. Н. Крылатых // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2010. – № 2. –  С. 162 – 164.
  9. Саблук П. Т. Аграрний сектор в умовах членства України у Світовій організації торгівлі: здобутки і перспективи [Текст] / П. Т. Саблук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2011. – № 3. –  С. 3 – 8.

10. Сушко М. В. Фінансове забезпечення стійкого економічного розвитку сільскогосподарських підприємств [Текст] / М. В. Сушко // Актуальні проблеми економіки : науково-економічний журнал. – 2011. – № 5. – С. 136 – 144.

11. Чорна Н. П. Розвиток аграрного бізнесу в Україні в контексті впливу світової фінансово-економічної кризи [Текст] / Н. П. Чорна // Актуальні проблеми економіки : науково-економічний журнал. – 2009. – № 11. – С. 40 – 48.

12. Шевченко Н. О. Концепція державного регулювання АПК в ринкових умовах на засадах інноваційно-інвестиційної моделі [Текст] / Н. О. Шевченко // Інвестиції: Практика та досвід : Аналіз. Прогнози. Коментар – 2011. – № 6. – С. 75 – 78.

13. Шевченко Н. О. Наукове забезпечення аграрної політики [Текст] / Н. О. Шевченко // Інвестиції: Практика та досвід : Аналіз. Прогнози. Коментар – 2011. – № 5. – С. 109 – 111.

14. Шевченко Н.О. Проблеми стабілізації АПК з врахуванням засад формування продовольчого ринку України [Текст] / Н. О. Шевченко // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 146 – 148.

15. Шпак Ю. В. Форми власності, об'єктивні умови формування сучасних моделей управління АПК регіону [Текст] / Ю. В. Шпак // Інвестиції: Практика та досвід : Аналіз. Прогнози. Коментар. – 2011. – № 8. –  С. 104 – 108.

16. Шпак Ю.М. Наукові основи розвитку систем управління АПК [Текст] / Ю. М. Шпак // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – 2011. – № 3. –  С. 158 – 160.

17. Шпикуляк О. Г. Проблеми розвитку та регулювання аграрного ринку [Текст] / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал. – 2009. – № 7. –  С. 120 – 127.

18. Шумська С. С. Структурні співвідношення розвитку сільського господарства у показниках СНР [Текст] / С. С. Шумська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2011. – № 6. – С. 49 – 52.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу