Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая — «Інвестиції як фактор макроекономічної динаміки»

Курсовая — «Інвестиції як фактор макроекономічної динаміки»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: макроэкономика

Тема: Інвестиції як фактор макроекономічної динаміки

(Инвестиции как фактор макроэкономической динамики)

Объем: 32 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Роль інвестицій в макроекономіці

Розділ 2. Інвестування та його вплив на загальну рівновагу

Розділ 3. Особливості інвестиційного процесу сучасної України

Висновки

Список використаної літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 №1560-XII// zakon1.rada.gov.ua
  2. Ромашко О.М. Роль інвестиційної діяльності у формуванні прибутку підприємства// Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №12. – с. 107-112.
  3. Черваньов Д.М. Управлінські складові здійснення інвестиційної діяльності на підприємствах України// Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. - №11. – с. 85-87
  4. Бондар М.І. Стан та вдосконалення аналізу ефективності інвестицій// Економіка та держава. – 2008. – №2. – с.8-11.
  5. Долінська Т., Юр'єва Т. Інвестиційний клімат України та шляхи його формування // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць.  - 2010. - Вип.25. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_25/dolinska.pdf.
  6. Шевченко Н.І. Фактори, що визначають інвестиційну привабливість держави // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2010. - №8. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=63.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу