Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая — «Засоби виробництва та їх використання у сільському господарстві»

Курсовая — «Засоби виробництва та їх використання у сільському господарстві»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Економіка і організація сільсько-господарського виробництва

Тема: Засоби виробництва та їх використання у сільському господарстві

(Средства производства и их использование в сельском хозяйстве)

Объем: 23 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ І. Засоби виробництва та їх використання у сільському господарстві

Розділ ІІ. Проектування розвитку галузей рослинництва

Висновки

Список використаної літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Економіка сільського господарства: Мацибора В.І. Підручник. – К.: Вища школа, 1994. – 415 с.
  2. Економіка сільського господарства: Підручник /О.І. Здоровцов, Л.І.Касьянов, В.І. Мацибора, В.Й. Шиян: за ред. О.І. Здоровцова, В.І.Мацибори. – К.: Вид. – УСГА, 1993. – 320 с.
  3. Євтушенко О.А. Формування джерел фінансування відтворення основних засобів сільського господарства / О.А. Євтушенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.confcontact.com/2007may/6_evtush.php
  4. Фінанси підприємств: Підручник / Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. та ін., Кер . кол . авт . і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін . – 5-те вид., перероб. та допов . – К.: КНЕУ. – 2005. – 547 с.
  5. Фінанси: Навч.–метод . посіб. для самост . вивч . дисципліни / Романенко О.Р., Огородник С.Я., Зязюн М.С. та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп . – К.: КНЕУ. – 2003. – 387 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу