Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая работа — «Монетарна теорія грошей і оцінка можливостей ії використання в Україні»

Курсовая работа — «Монетарна теорія грошей і оцінка можливостей ії використання в Україні»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: гроші та кредит

Тема: Монетарна теорія грошей і оцінка можливостей ії використання в Україні

Объем: 60 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1.Теоретичні основи грошово-кредитної політики України

1.1.Грошово-кредитна політика в системі макроекономічного регулювання економіки

1.2 Інструменти грошово-кредитної політики

1.3.Механізм впливу монетарної політики на функціонування економічної системи

Розділ 2.Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії

2.1.Ключові положення сучасного монетаризму

2.2.Монетарна система М. Фрідмена

Розділ 3.Оцінка можливостей використання монетарної теорії грошей в Україні

3.1.Проблеми використання монетарної теорії грошей в Україні

3.2.Перспективи використання монетарної теорії грошей в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича – К.: Знання, 2007. – С. 596-636.
 2. Безнощенко М. Еволюція грошово-кредитної політики України та перспективи переходу на режим таргетування інфляції // Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць. – 2011. - №2 [Електронний ресурс]. - www.bank.gov.ua
 3. Гнатів, О. А. Таргетування інфляції як оптимальний режим монетарної політики в Україні // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 119 - 125.
 4. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття друга. Розвиток і оптимізація механізмів та інструментів монетарної політики // Вісник НБУ. – 2010. - № 2. – С. 10-15.
 5. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття третя. Шляхи вдосконалення політики рефінансування Національним банком України // Вісник НБУ. – 2010. - № 10. – С. 3-11.
 6. Дзюблюк, О. Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації і подолання наслідків кризових явищ // Світ фінансів. – 2011. - № 3. - С. 7-18.
 7. Дзюблюк, О. Оптимізація передавального механізму грошово- кредитної політики центрального банку // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 1. - С.6.
 8. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. № 679-XIV.
 9. Міщенко С. Удосконалення монетарної політика та регулювання фінансових систем // Вісни НБУ. – 2011. - № 5. – С. 21-27.
 10. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. В. С. Стельмаха. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ. - 2013. – 404 с.
 11. Основні засади грошово-кредитної політики на 2011 рік [Електронний ресурс]. - www.bank.gov.ua/Rada_Nbu
 12. Паливода К.В. Монетарна політика як інструмент активізації економічного зростання // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - № 2. – С. 99-108.
 13. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації. – К.: - НІСД, 2011. – С. 52-57.
 14. Статистичний бюлетень Національного банку України (електронне видання) березень 2012 [Електронний ресурс]. - http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57897
 15. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посіб. / За ред. Косової Т. Д., Папаіка О. О. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – С. 220-286.
 16. Щербакова О. Перспективи грошово-кредитної політики на етапі посткризового відновлення економіки України [Електронний ресурс]. – http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnbu/2011_8
 17. Щодо пріоритетів грошово-кредитної політики в після кризовий період [Електронний ресурс] : / Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України. – 2010 [Електронний ресурс].- http://www.niss.gov.ua/articles/469
 18. Щомісячне аналітично-статистичне видання Національного банку України. “Бюлетень Національного банку України” / Авторський колектив Головко В.А., Остролуцький М.В., Тетерук А.М. - 2012. - №4, - С. 17-35.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу