Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая работа — «Індустріалізація на початку 20 століття»

Курсовая работа — «Індустріалізація на початку 20 століття»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: история экономики

Тема: Індустріалізація на початку 20 століття

Объем: 31 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1.ІндустріалізаціяУкраїни на початку XX століття

2. Індустріалізація України: позитивні і негативні наслідки

Висновки

Список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Історія господарства: Україна і світ: Підручник/  Б.Д. Лановик,; за ред. Б.Д. Лановика. – К.: Вища шк., 1995. – 480с.

2. Історія України: Нове бачення: У 2т./О.І. Гуржій, Я.Д. Ісаєвич, М.С. Котляр та ін.; під ред. В.А. Смолія. – К.: Україна, 1995 – 350с.

3. Історія України 20 століття Ф.Г.Турченко,П.П.Панченко-К.: Магістр,

1996-160с.

4. Лановик Б. Д., Матисякевич 3. М., Матейко Р. М.Л22 Економічна історія України і, світу: Підручник/ За ред. Б. Д. Лановика. — К.: Вікар, 1999. — 737 с. — (Вища освіта XXI століття).

5. Україна: Історія: Субтельний Орест: Посібник/Орест  Субтельний – К.: Либідь, 1993. - 720с.

6. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навчальний посібник для вузів/Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко та ін.; за ред. Б.Д. Лановика. К.: Генеза, 1994р. 368с.

7. Юхименко П.І.Економічна історія: Навчальний посібник / К.: Вікар, 2004.- 341 c.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу