Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика предприятия->Курсовая — «Інвестиційна діяльність на виробничому підприємстві. Власні і зовнішні джерела підприємства»

Курсовая — «Інвестиційна діяльність на виробничому підприємстві. Власні і зовнішні джерела підприємства»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Экономика предприятия

Тема: Інвестиційна діяльність на виробничому підприємстві. Власні і зовнішні джерела підприємства

(Инвестиционная деятельность на производственном предприятии. Собственные и внешние источники предприятия)

Объем: 59 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ 1. теоретичні аспекти Інвестиційної діяльності на виробничому підприємстві

1.1. Теоретичні аспекти інвестиційної сфери

1.2. Аналіз динаміки інвестицій в економіку України

1.3. Джерела фінансування інвестиційної діяльності на підприємствах

1.4. Напрямки підвищення інвестиційної привабливості української економіки

Розділ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Визначення виробничої потужності та виробничої програми підприємства

2.2. Визначення трудових ресурсів і ефективності їх використання

2.3. Визначення виробничих фондів і ефективності їх використання

2.4. Складання собівартості товарної продукції і визначення її структури

2.5. Визначення цін на продукцію, формування і розподіл прибутку підприємства

2.6. Виконання підприємством обов’язків перед бюджетом і соціальними фондами

2.7 Розрахунок середньомісячної заробітної плати на підприємстві

2.8. Розрахунок проектних показників

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бережна, І. Ю. Інвестиційна діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів [Текст] / І. Ю. Бережна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. - 2011. - № 2. - С. 50-53
 2. Березін, О.В. Економіка підприємства [Текст] : навчальний посібник / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 390 с.
 3. Бутник, О. Проблеми формування та підвищення інвестиційної привабливості регіонів [Текст] / О. Бутник // Інвестиції: Практика та досвід : аналіз. Прогнози. Коментар. - 2011. - № 2. - С. 120-122
 4. Гайдуцький, І. Стуктурні та інноваційні приоритети залучення прямих іноземних інвестицій у контексті здійснення регуляторних реформ в Україні [Текст] / І. Гайдуцький // Актуальні проблеми економіки : науково-економічний журнал. - 2011. - № 4. - С. 47-62
 5. Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навчальний посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.
 6. Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 304 с.
 7. Грицюк, Е.О. Економіка підприємства [Текст] : навчальний посібник / Е. О. Грицюк. - К. : Дакор, 2009. - 304 с.
 8. Економіка підприємств [Текст] : підручник / Ф. В. Горбонос [и др.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
 9. Іванілов, О.С. Економіка підприємства [Текст] : підручник / О. С. Іванілов. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.
 10. Капітальні інвестиції. Держкомстат України, 1998-2010. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.ukrstat.gov.ua.
 11. Крутилко, О.  Економічні приоритети прямого іноземного інвестування країн ЦСЄ піся вступу до ЄС [Текст] / О. Крутилко // Актуальні проблеми економіки : науково-економічний журнал. - 2011. - № 4. - С. 21-32
 12. Ліщук, В.  Динаміка інвестиційного потенціалу регіонів України та економічний цикл [Текст] / В. Ліщук // Економіст : науково-практичний журнал. - 2011. - № 3. - С. 14-16
 13. Семиноженко В. Україна в 2020 р.: дві версії одного майбутнього / В. Семиноженко // Урядовий кур'єр. - 14 серпня 2010 р., № 150. - С. 18-19
 14. Закордонне інвестування України як засіб стимулювання експорту [Текст] / І. Фомін // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. - 2011. - № 1. - С. 45-48

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать курсовую работу