Курсовая — «Цінова політика підприємства»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: економіка підприємства

Тема: Цінова політика підприємства

(Ценовая политика предприятия)

Объем: 45 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

розділ 1. Теоретичні засади ціноутворення на підприємстві

Розділ 2. Формування цінової політики на підприємстві ПП «ВТП «гермес»»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ПП «ВТП «Гермес»»

2.2. Аналіз цінової політики ПП «ВТП «Гермес»»

2.3. Процес розробки цінової політики ПП «ВТП «Гермес»»

Розділ 3. Напрямки удосконалення розробки цінової політики на підприємстві ПП «ВТП «Гермес»».

Висновки

Список використаних джерел  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Артус М.М. Механізм ціноутворення та його функції в умовах ринку // Фінанси України. – 2009. – №10. – С.103-147.
  2. Венгер В.В. Державне регулювання цін на продукцію природних монополій // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.82-86.
  3. Горфінкель В.Я., Швандар В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – М.: Юнити, 1998. – 652с.
  4. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 375с.
  5. Єрухімович І.А. Ціноутворення: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 1999. – 83с.
  6. Желтякова І.А., Маховикові Г.П., Пузиня Н.С. Ціни та ціноутворення: Навчальний посібник. – С.-П.: Просвіта, 1999. – 99с.
  7. Земляков І.С., Рижий І.Б., Савич В.І. Основи маркетингу: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2004. – 159с.
  8. Калюжний В.В. Теорія цін та сучасне ціноутворення в Україні // Економіка України. – 2011. – №5. – С.17-24.
  9. Крамаренко Г.О. Ціноутворення в умовах ринкових реформ // Фінанси України. – 2011. – №5. – С.60-66.

10. Кредісова А.І. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Знання, 1994. – 370с.

11. Крикавський Є.С., Чухрай Н.П. Промисловий маркетинг. – Л.: Львівська політехніка, 2005. – 262с.

12. Кулішов В.В. Економіка підприємництва: Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 150с.

13. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 53с.

14. Лівинський О.М. Державне управління і ціноутворення в ринкових умовах // Фінансові ринки та цінні папери. – 2010. – №6. – С.14-18.

15. Мельник Л.Г. Економіка підприємництва: Навчальний посібник. – С.: Університетська книга, 2002. – 387с.

16. Парижак Н.В. Державне регулювання ціноутворення в Україні // Фінанси України. – 2009. – №4. – С.31-45.

17. Пасхавер Б. Пріоритети продовольчого ціноутворення // Економіка України. – 2009. – №4. – С.4-11.

18. Петрович І.Н. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2002. – 380с.

19. Покропивний С.В. Економіка підприємства: Підручник. – К.: Вікар, 2000. – 250с.

20. Попов В.К., Крючкова О.С. Ціноутворення: методи встановлення цін та їх класифікація // Маркетинг. – 2011. – №6. – С.102-114.

21. Приймак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2002. – 174с.

22. Протопопова В.О., Полянський А.Н. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 202с.

23. Рєзуєв Є.В. Роль ціни в конкурентній боротьбі // Маркетинг та маркетингові дослідження. – 2010. – №1. – С.8-14.

24. Рябков А.В. Таргет-костинг: формування собівартості та ціни товару на основі маркетингових розрахунків // Маркетинг та маркетингові дослідження. – 2010. – №2. – С.35-39.

25. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2004. – 559с.

26. Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Херсон: Олди-плюс, 2003. – 266с.

27. Славніков Д.А. Таргет-костинг – стратегічний інструмент в системі управління витратами підприємства // Фінансовий директор. – 2011. – №5. – С.18-26.

28. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2003. – 182с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать курсовую работу