Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика предприятия->Курсовая — «Економічне обгрунтування створення нового підприємства»

Курсовая — «Економічне обгрунтування створення нового підприємства»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: экономика предприятия

Тема: Економічне обгрунтування створення нового підприємства

(Экономическое обоснование создания нового предприятия)

Объем: 52 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ 1 Основні етапи створення нового підприємства ТОВ «Глобус»

Розділ 2 Економічне обґрунтування створення підприємства

2.1. Аналіз галузі та опис продукції нового підприємства

2.2. Маркетингове обґрунтування діяльності підприємства

2.3. Організаційно-виробничий план

2.4. Фінансове забезпечення

Розділ 3

Укладання господарських договорів

ВИСНОВКИ

Список використаної літератури

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Господарський кодекс України: Коментар / За заг. ред. Н.О. Саніахметової –  Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. –  848 с.
 2. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропівного. – Вид. 2– ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
 3. Науково- практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. –  К.: Юрінком Інтер, 2004. –  688 с.
 4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2– х т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. –  К.: Юрінком Інтер, 2005. –  Т. ІІ. –  1088 с.
 5. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке // Маркетинг Украины. – 2009. – №2 – С.2– 5.
 6. Організація виробництва. / В.О. Онищенко. – К.: Лібро, 2008. – 336 с.
 7. Планування діяльності підприємства. /М.А. Белов, Н.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В.Є. Москалюка. – К: КНЕУ, 2007. – 252 с.
 8. Поліщук В.М. Управління конкурентоздатністю виробництва. К.: Академія 2003. – 411 с.
 9. Попков В. Методы воздействия на рынок индивидуальных потребителей // Маркетинг и реклама. – 2002. № 1 – 2.  – С. 18– 22.
 10. Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. – К.: Знання, 2006. – 356 с.
 11. Принципы международных коммерческих договоров / Пер. А.С. Комарова –  М.: Междунар. отношения, 2008. –  288 с.
 12. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарюван­ня. – К.: КНЕУ, 2007. – 488 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать курсовую работу