Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика предприятия->Курсовая работа — «Економічне обґрунтування проекту створення ювелірного магазину»

Курсовая работа — «Економічне обґрунтування проекту створення ювелірного магазину»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Економіка та організація підприємницької діяльності

Тема: Економічне обґрунтування проекту створення ювелірного магазину

Объем: 29 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ продажу ювелірних виробів

1.2. SWOT – аналіз продукції та послуг підприємства

1.3. Аналіз можливих ризиків та планування заходів щодо їх запобігання

1.4. Обґрунтування  стратегії розвитку власного бізнесу на перспективу

Розділ 2. формування витрат на створення та функціонування ювелірного магазину «Регіна»

2.1. Обґрунтування  організаційно-правової форми та системи оподаткування новоствореного бізнесу

2.2. Формування виробничого плану

2.3. Формування стартового капіталу фірми

2.4. Формування поточних витрат

2.5. Формування прибутку від діяльності фірми

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ювелірного магазину «Регіна»

3.1. Формування фінансового плану

3.2. Розрахунок та аналіз показників ефективності створення власної справи

Висновки

Список використаної літератури

 

Список литературы

  1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – К.: Ника–Центр, 2005. – 448 с.
  2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник для студ., обучающихся по спец. и направленню «Менеджмент». – 2 изд., перераб. и доп. / Виханский О.С. – М., 2003. – 292 с.
  3. Войнаренко М.П. Розвиток сфери послуг у процесі економічного зростання / М.П.Войнаренко // Матеріали наук. конф. «Україна на порозі ХХI століття: уроки реформ та стратегія розвитку». – м.Київ, НТУУ КПІ, 2010. – С.240–247.
  4. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостинниц и ресторанов / Волков Ю.Ф. – М.: Феникс, 2007. – 352 с.
  5. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування та планування / Грабовецький Б.Є. – К., 2003. – 187 с.
  6. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. «Социально-культурный сервис и туризм» / Зайцева Н.А. – М., Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с.
  7. Иванов И.И. Инвестиционный менеджмент / Иванов И.И. – М., 2007. – 236 с.
  8. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. –Справочное пособие / Под редакцией И.И. Мазура, В.Д.Шапиро. – М.: Высшая школа, 2008.– 875 с.
  9. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. /Под ред. К. Шахназарова. – М.: Республика, 2006.– 299 с.

10. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства /В. О. Мец. – К: КНЕУ, 2002. – 178 с.

11. Мир управления проектами/ Под ред. Х. Решке, Х. Шелле. – М.: Альянс, 2008.– 504 с.

12. Мирошников В., Юлегина И. Оценка инвестиционных проектов предприятий // Бизнес–Информ. – 2009(а). – № 4. – С. 22–27.

13. Пересада А. А., Зуллас К. Г. Проектне фінансування / А. А. Пересада, К. Г. Зуллас. – К.: Видавництво КНЕУ, 2006 – 36 с. 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать курсовую работу