Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика предприятия->Курсовая работа — «Економічне обґрунтування проекту створення тренажерної зали»

Курсовая работа — «Економічне обґрунтування проекту створення тренажерної зали»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Экономика и организация предпринимательской деятельности

Тема: Економічне обґрунтування проекту створення тренажерної зали

Объем: 37 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ ТРЕНАЖЕРНОЇ ЗАЛИ  (ПРОЕКТ: ТРЕНАЖЕРНИЙ КЛУБ  «ДЛЯ ТІЛА – ДЛЯ ДУШІ») У М. ВІННИЦЯ

1.1   Аналіз кон’юнктури ринку фітнес послуг у м. Вінниця

1.2   SWOT – аналіз послуг проекту ТК «ДЛЯ ТІЛА – ДЛЯ ДУШІ»

1.3   Ризики при створенні тренажерного клубу та заходи щодо їх запобігання

1.4   Стратегія розвитку ТК «ДЛЯ ТІЛА – ДЛЯ ДУШІ»

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ПРОЕКТУ «ДЛЯ ТІЛА – ДЛЯ ДУШІ»

2.1.Економічно-організаційна  характеристика новоствореного бізнесу

2.2. Розробка  плану надання послуг

2.3. Планування обсягу і структури стартового капіталу та джерел його формування

2.4. Розрахунок витратної частини проекту   і прогнозу прибутку  від  діяльності ТК «ДЛЯ ТІЛА – ДЛЯ ДУШІ»

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ

3.1.  Розрахунки ефективності проекту

3.2.  Оцінка доцільності створення ТК «ДЛЯ ТІЛА – ДЛЯ ДУШІ»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список литературы

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 г. № 2756-VI (текст прийнятого Верховною Радою України, підписаного Президентом України, опублікованого в газеті "Голос України" № 229-230 (4979 - 4980) от 04.12.2010 г.).
 2. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. - Закон України  від 21.12.2000
 3. Про державну підтримку малого підприємництва. -  Закон України  від 19.10.2000  № 2063-ІП
 4. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. -  Закон України від 15.05.2003 № 755-IV. 
 5. Про зовнішньоекономічну діяльність. -  Закон України від 16.04.91 р.
 6. Про ліцензування певних видів господарської діяльності. - Закон України від 01.06.2000 № 1775-III
 7. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності. -  Закон України від 23.03.1996 № 98/96- ВР
 8. Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності. -  Указ Президента України від 15.07.2000
 9. Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва. -  Указ Президента України від 22.01.2000
  • 10.  Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. -  Указ Президента України від 25 травня 2000 року N 721/2000
  • 11. Про затвердження інструкцій щодо надання окремих видів побутових послуг. Наказ Українського союзу об’єднань підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 27.08.2000 №20.

   12. Адамс Боб. Бизнес-планирование: эффективные методики разработки /пер.с англ. С.А. Дольова. – М.: АСТ; Астрель, 2007. – 469с.

   13. Амортизация в проекте налогового кодекса: Выбираем свой метод. Журавель Н. // БАЛАНС, № 84 (1018), 21 октября 2010г. С.35.

   14.  Брезвін А.І. Путівник по Податковому кодексу. – К.:ТОВ УКЦ «Софія», 2010.

   15.  Методичні матеріали з практичного ведення підприємницької діяльності в сільській місцевості «Як розпочати власний бізнес»: Практичний посібник / М.М.Осипова, О.Г.Дроздова, Є.Б.Мельник, С.В.Тормоса; за ред. Осипової М.М. – Одеса: Екологія, 2006. – 84 с.

   16.  Опорний конспект лекцій з курсу «Економіка та організація підприємницької діяльності» для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності “Економіка підприємництва”. Випуск 1./ Уклад.          Н.В. Доброва, І.А. Допіра. - Одеса: ОДЕУ, 2005. –59с.

   17.  Опорний конспект лекцій з курсу “Економіка та організація підприємницької діяльності” для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності “Економіка підприємництва”. Випуск 2./ Уклад.            Н.В. Доброва, І.А. Допіра. - Одеса: ОДЕУ, 2006. – 90с.

   18.  Экономика и организация предпринимательской деятельности: Учебник / Под ред. Бутенко А.И., Кучеренко В.Р., Маркитана А.С. – Одесса: «Логос – сервис», 1998, 273 с.

   24. Економіка і планування бізнесу. Наукове видання/ Наукові керівники д.е.н., проф.. Кучеренко В.Р. і д.е.н., проф.. Бутейко А.І. – Одеса, 2004 – 458 с./Міносвіти і науки України, ОДЕУ, НАНУ ОІПРЕЕД/.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
  Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
  Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

  Заказать курсовую работу