Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Естественные дисциплины->Курсовая — «Історія друкованих ЗМІ сільских районів Донеччини»

Курсовая — «Історія друкованих ЗМІ сільских районів Донеччини»

Вид работы: курсовая

Дисциплина: история

Тема: Історія друкованих ЗМІ сільских районів Донеччини

(История печатных СМИ сельских районов Донетчины)

Объем: 36 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПРЕСА СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ ДОНЕЧЧИНИ: ОБТЯЖЛИВЕ МИНУЛЕ І НЕВИРАЗНЕ МАЙБУТНЄ

1.1. Історія виникнення друкованих ЗМІ сільських районів Донеччини

1.2. Друковані ЗМІ сільських районів Донеччини в період незалежності

РОЗДІЛ 2. історія друкованих ЗМІ сільських районів Донеччини (Амвросіївка, Волноваха, Володарське, Велика Новоселівка, Мар'їнка та Мангуш (1931-2000 рр.)

2.1. Друковані ЗМІ Амвросіївки, Волновахи, Володарського, Великої Новоселівки, Мар'їнки та Мангуши (1931-2000 рр.)

2.2. Моніторинг друкованих ЗМІ сільських районів Донеччини станом на 2000 рік

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ 

Актуальність наукових розвідок і узагальнень щодо особливостей функ­ціонування сільської періодики зумовлена насамперед тим, що власне районні офіційні видання чи не найбільше обділені увагою науковців. Через мовчазну згоду представників визнаних шкіл журналістської науки ця тема потрапила до категорії непрестижних, безперспективних. Натомість поодинокі публікації, що з'являються у вузькоспеціалізованих виданнях журнального типу, окреслюють лише окремі аспекти діяльності редакційних колективів сільських видань.

Не може також не дивувати, а відтак і не насторожувати надто широкий діапазон "епітетів" щодо сільської офіційної преси у цих публікаціях. Почина­ючи від компліментарних на кшталт: "найтепліша і найправдивіша преса" [1], "вона звертає увагу на звичайну людину з її думками і почуттями, перемогами і поразками, а тому близька читачам" [1], "значна й серйозна інформаційна сила" [12], "не відсторонений інформатор, а своєрідний тлумачний словник дійсності" [12], "найкраще джерело інформації" [9; 17], "альтернативи сільській пресі не­має, її не може замінити жодне інше видання" [4; 13].

В останній період замість терміна "Преса сільських районів Донеччини" урядовці й науковці часті­ше вживають термін "державна й муніципальна преса". А працівники засобів масової інформації традиційно чи, беручи до уваги факт, що редакційні колективи, які отриму­ють фінансову допомогу від владних органів, переважно зосереджені на районному рівні, цю групу офіційних видань називають за звичкою "районні газети". Ми ж свідомі того, що в районних центрах, крім офіційної преси, є вже суто комерційні видання, пар­тійні друковані органи і газети громадських організацій. Але предметом нашого дослі­дження у цій публікації є винятково Преса сільських районів Донеччини, серед засновників якої є державні структури.

Але не менш колоритними і відповідно ще категоричнішими є і діамет­рально протилежні оцінки низової преси: "постійний жебрак" [15; 34], "піарщики сільської влади" [3; 10], "одноманітні газети, які не вміють, не хочуть, не зна­ють як надати своєму району особливої неповторності" [14; 5]. Насторожують і окремі заголовки публікацій на тему місцевих офіційних видань: "Районна пре­са на межі кризи" [16], "Районна преса має жити" [5], "Районна преса в розрізі: пацієнт радше живий" [12]...

Як окреме видання варто відзначити книгу Миколи Ріжка, ще недавно заступника редактора закарпатської обласної газети, що вийшла у світ під вель­ми емоційною назвою: "Як жила, боролась і вмирала "Закарпатська правда": Документальна повість про унікальну газету та її творців" [13; 142]. Згадане ви­дання має не стільки науковий, скільки мемуарно-ностальгійний характер. Ав­тор не аналізує, не досліджує, не з'ясовує, чому від "унікальної газети" (яка "всім вірою і правдою служила, приносила в оселі розраду, вчила, як жити, як боротись за кращу долю" [13; 3]) "читачі враз відвернулись і багатотисячним хором проспівали їй сумовито-прощальну панахиду" [13; 4], а лише обмежуєть­ся констатуванням цього невтішного факту. Натомість, на наше переконання, вичерпна відповідь на стрижневе запитання — чому газета із багатою історією й традиціями, зі 160-тисячною читацькою аудиторією у найкращі часи, раптово втратила її й зникла з інформаційного простору області, — мала б значно біль­шу практичну й наукову цінність.

Об’єкт дослідження – сільська преса Донеччини.

Предмет дослідження - історія друкованих ЗМІ сільських районів Донеччини (Амвросіївка, Волноваха, Володарське, Велика Новоселівка, Мар'їнка та Мангуш (1931-2000 рр.)

Мета дослідження – дослідити історію та особливості функціонування друкованих ЗМІ сільських районів Донеччини (1931-2000 рр.)

Завдання дослідження:

- дослідити історію виникнення друкованих ЗМІ сільських районів Донеччини;

- проаналізувати особливості функціонування друкованих ЗМІ сільських районів Донеччини в період незалежності;

- надати характеристику друкованим ЗМІ Амвросіївки, Волновахи, Володарського, Великої Новоселівки, Мар'їнки та Мангуши (1931-2000 рр.);

- зробити моніторинг друкованих ЗМІ сільських районів Донеччини станом на 2000 рік.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «История Украинской культуры в научных исследованиях»
Курсовая — «Декабристський рух в Україні»
Диплом — «Демографічна ситуація у Володимирській області»

Заказать курсовую работу