Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая работа — «Інноваційні технології в освіті»

Курсовая работа — «Інноваційні технології в освіті»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Інноваційні технології в освіті

Объем: 37 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП
1. Інноваційна складова:

1.1. Тренінгові вправи як основа розробки сценарію для навчального тренінгу

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Зінкування та зенкерування отворів» з дисципліни «Загальний курс слюсарної справи»

2. Психологічна складова. Мотиваційна сфера учнів та її прояв у тренінгу

3. Педагогічна складова. Розробити інструментарій взаємодії куратора та психолога щодо створення сприятливого емоційно-психологічного клімату в учнівському колективі

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. Как предупреждать и разрешать межличностные конфликты: Учеб. Пособие. – К.: МАУП, 1996. - 104 с.
 2. Воднік В. Структура соціально-психологічного клімату колективу, шляхи його регуляції та формування // Бюлетень.—№ 5.—С. 36-70
 3. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации: Пер. С англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 256 с.
 4. Молочко М.В. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі дошкільного закладу //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. Гузій (відп. ред.) та ін. – К.: НПУ, 2001. – Вип.6. – С.246-252.
 5. Молочко М.В. Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі дошкільного закладу //Наукові записки: Збірник статей НПУ імені М.П.Драгоманова /Укл. П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко. – К.: НПУ, 2001. – Випуск 44. - С.117-123.
 6. Молочко М.В. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату як передумови ефективної діяльності педагогічного колективу дошкільного закладу // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 6. – Вінниця: РВВ ДП “Державна картографічна фабрика”, 2002. – С.36-40.
 7. Молочко М.В. Формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі //Рідна школа. – 2004. - №4. – С.52-53.
 8. Пірен М.І. Деонтологія конфліктів та управління. Навчально-практичний посібник. – К.: УАДУ, 2001. - 377 с.
 9. Скотт Д.Г. Конфликты. Пути их преодоления. – К., 1991.
 10. 10. Словник-довідник термінів з конфліктології / За ред. М.І.Пірен. – Київ-Чернівці.: Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, 1995. - 318 с.
 11. 11. Шейнов В.П. Скрытое управление человеком (Психология манипулирования). – Минск, 2001
 12. 12. Аникеева Н.П. Психологический климат в колективе. – М.:Просвещение, 1989. – 224 с.
 13. 13. Великий тлумачний словник української сучасної мови / Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К.:Ірпінь: ВТФ Перун, 2004. – 1440 с.
 14. 14. Г.І.Назаренко, Н.О.Філіппова. Створення позитивного психоемоційного клімату в шкільному колективі: Методичний посібник для вчителів, психологів, керівників навчальних закладів. – Харків: ХОНМІБО, 2008. – 176 с.
 15. 15. Коломинський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. – К., 1996. – С.80 – 111.
 16. 16. Науково-методичні проблеми формування оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі: Монографія / Т.О. Грабовська, В.С. Демчик, Т.І. Шевченко, О.С. Слісаренко, Є.С. Спіцин, С. Ставскі. – К.: Мауп, 1999. – 134 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу