Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая — Організація комерційної роботи з оптового продажу товарів (за матеріалами оптових підприємств різних форм власності)

Курсовая — Організація комерційної роботи з оптового продажу товарів (за матеріалами оптових підприємств різних форм власності)

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: комерційна діяльність

Тема: Організація комерційної роботи з оптового продажу товарів (за матеріалами оптових підприємств різних форм власності)

(Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров (по материалам оптовых предприятий различных форм собственности))

Объем: 33 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

Содержание

 

Вступ

1.Сутність комерційної роботи з оптового продажу товарів

2. Коротка економічна характеристика діяльності оптового підприємства

3.Організація оперативно - збутової роботи. Форми і методи оптового продажу товарів

4. Організація надання послуг оптовим покупцям

5.Шляхи вдосконалення збутової діяльності

Висновки та пропозиції

 

Вступление 

Актуальність теми. Торговельна діяльність підприємств забезпечує безперервний процес руху активів у формі товарів від виробничих підприємств різних форм власності до безпосередніх споживачів. Для забезпечення торговельної діяльності підприємства здійснюють операції купівлі-продажу товарів, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства.

 Грамотне уміння, а головне, ефективно торгувати це тонке мистецтво, в якому покладатися лише на невеликий практичний досвід, здоровий глузд і інтуїцію зараз вже недостатньо. Процес насичення споживач кого ринку товарами і зростання конкуренції зажадають від тих, хто нещодавно влився в цей бізнес і хоче надовго в нім залишитися, глибоких і усебічних знань його основ в розрізі різних аспектів торгової діяльності.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи виступає теоретичне обґрунтування комерційної діяльності оптового торгівельного підприємства.

Предмет дослідження – оптові торговельні підприємства ТОВ « Сфера».

Мета даної роботи: комплексне дослідження комерційної діяльності  оптового підприємства на ринку товарів і послуг та обґрунтування напрямків вдосконалення діяльності підприємства .

Вказана мета обумовлює наступні завдання:

1. дослідити  комерційну діяльність оптового підприємства.

2. проаналізувати умови та результати оптової діяльності ТОВ « Сфера».

3. охарактеризувати стан комерційної діяльності підприємства.

4. надати пропозиції щодо підвищення ефективності комерційної діяльності оптового торгівельного підприємства ТОВ « Сфера».

Робота складається з вступу, пятьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел

  1. Безсмертна Н.В., Кашинцева О.Ю., Іолкін Я.О., Коломацька С.П., Ніколаєва Л.В. Підприємницьке право: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Київський національний торговельно-економічний ун-т / О.В. Старцев (ред.). - К. : Істина, 2005. - 448с.
  2. Голошубова Н. О. Організація торгівлі: Підруч. для вищ. навч. закл. – К.: Книга, 2004. 110 – 560 с.
  3. Бушев А.Ю., Лебедев К.К., Скворцов О.Ю., Попондопуло В.Ф. Международное торговое право: Учеб. пособие / В.Ф. Попондопуло (ред.). - М. : Омега-Л, 2005. - 467 с.
  4. Доусон Л., Мальський М., ВанД., Микієвич М., Чайту Р. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. посіб. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка; Центр торгівельної політики та права, Оттава. - 2-ге вид., доп. та перероб. - Л.: Астролябія, 2006. 507 - 704с.
  5. Зеркалов Д.В. Торговельне право України: довідник. - К. : Дакор, 2007. - 336c.
  6. Малышев К.И. Избранные труды по конкурсному процессу и иным институтам торгового права / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Кафедра гражданского права юридического факультета. - М.: Статут; Консультант плюс, 2007. - 794с.
  7. Попов А.А. Торговое право: учеб. пособие. - 5-е изд., перераб. и доп. - Х. : БУРУН и К, 2007. 94 - 228c.
  8. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами; Правила розничной торговли непродовольственными товарами / В. Кузнєцов (уклад.). - Х. : Фактор, 2007. - 96c.
  9. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.;

10. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право: Курс вибр. лекцій. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 432 с.;

11. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 року № 1023 – XII;

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 108 “Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення”;

13. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 27 травня 1996 року № 294 “Про затвердження Правил продажу непродовольчих товарів”;

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 12.04.1996 року “Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів”;

15. Закон України “ Про Антимонопольний комітет” № 959 – XII від 16.04.1991 року (із змінами і доповненнями);

16. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України № 75 від 05.10.1995 року “Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)”;

17. “Порядок здійснення реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів) Міністерством зовнішніх економічних зв'зків України” Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України № 210 від 18.11.1994 року;

18. Указ Президента України “Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів” від 4 жовтня 1994 року № 567/94;

19. Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення кон'юктурно – цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності” від 10 лютого 1996 року № 124/96;

20. Закон України “Про товарну біржу” від 10 грудня 1991 року № 1956 – XII;

 

 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу