Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая — «Використання програмного забезпечення 1С підприємство для ведення документаційної бази даних приватного торгівельного підприємства»

Курсовая — «Використання програмного забезпечення 1С підприємство для ведення документаційної бази даних приватного торгівельного підприємства»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: діловодство

Тема: Використання програмного забезпечення 1С  підприємство для ведення документаційної бази даних приватного торгівельного підприємства

(Использование программного обеспечения 1С предприятие для ведения документационной базы данных частного торгового предприятия)

Объем: 48 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. передумови здійснення діяльності  приватного торгівельного підприємства

1.1. Реєстрація підприємств, торговельних марок та отримання ліцензій

1.2. Загальна характеристика документаційної бази даних приватного торгівельного підприємства

Розділ 2. 1С:Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців України

2.1. Опис програмного забезпечення 1С підприємство для ведення документаційної бази даних приватного торгівельного підприємства

2.2. Функціональні можливості програми "1С:Торгівля для приватних підприємців України 8"

2.3. Сервісні можливості програми "1С:Торгівля для приватних підприємців України 8"

2.4. Технологія роботи з документаційною базою

Розділ 3. напрямки вдосконалення ведення документаційної бази даних приватного торгівельного підприємства

Висновки

Список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Асєєв Г. Управління сучасним документообігом: теорія, структура, методи Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 4. - C. 26 - 29.
  2. Беспянська Г. Організаційно-розпорядчі документи на підприємстві : Види документів. Порядок створення та затвердження. Загальний огляд реквізитів // Секретар-референт. - 2007. - № 1. - С. 9-16.
  3. Беспянська Г. Раціоналізація документообігу на підприємстві // Секретар-референт. - 2007. - № 10. - С. 21-25.
  4. Бірюкова О.Л., Швабська Ю.Г., Красніцька Г.М. Раціоналізація документообігу на підприємстві // http://intkonf.org/biryukova-ol-shvabska-yug-krasnitska-gm-ratsionalizatsiya-dokumentoobigu-na-pidpriemstvi.
  5. Бобылева М.П. Корпоративные информационные системы и технологии электронного документооборота: новый потенциал управленческой интеграции // Деньги и кредит (рус.).- 2007.- № 12.- C.60-68.
  6. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа : Терміни та визначення понять. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 111 с.
  7. Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: ЕксОб, 2003.- 272 c.
  8. Голицына, О.Л. Информационные системы: учебное пособие для вузов / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - М. : Форум, 2009. - 496 с.
  9. Губенко Л.Г., Нємцов В.Д. Ділові папери в менеджменті: Навч. посібник. - К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2002. - 272 с.

10. Гуйда Л. Як правильно налагодити документообіг на підприємстві // Дебет-Кредит. - 2000. - №41.

11. Кірочок О.Г., Корбутяк В.І. Документування у менеджменті: Підручник. - Київ: Центр навч. л-ри, 2003. - 216 с.

12. Кунченко-Харченко В.І. Документалістика. - Черкаси: ЧДТУ, 2006.-147 с.

13. Котдієва Я.І. Документообіг: організація та ведення . - 3-тє вид., перероб. і доп. - Х.: Фактді, 2002. - 163 с.

14. Локальное" решение электронного документооборота // Банковские технологии. - 2008. - N 4.- С.52

15. Маглинец, Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам: учебное пособие. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 200 с.

16. Олійник О.Б. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Алерта, 2007.- 140 c.

17. Романов, В. П. Информационные технологии моделирования финансовых рынков. - М. : Финансы и статистика, 2010. - 288 с.

18. Сухомлин В.А. Введение в анализ информационных технологий: Учебник: Навчальне видання.- М.: Горячая линия-Телеком, 2003.- 427 c.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу